قدرت بروکلی در مبارزه با سرطان

نتایج یک مطالعه ی جدید که در ACS' Journal of Agricultural & Food Chemistry به چاپ رسید نشان داد که هورمون گیاهی موجود در کلم بروکلی عامل نیرو مندی آن در مبارزه با سرطان است. به بیان محققین، نتایج این مطالعه بینش نوینی در نحوه ی عملکرد بروکلی در مبارزه با سرطان ایجاد کرده است. یافته های این مطالعه فواید بروکلی را برجسته تر می سازد.به بیان دکتر John Juvik  نویسنده مسئول این مقاله، "بدون شک یکی از مهم ترین عوامل اثر گذار بر شانس یک فرد برای ابتلا به سرطان رژیم غذایی می باشد. یکی از مهم ترین مواد غذایی در پیشگیری از ابتلا به سرطان خانواده سبزیجات کلم مانند از قبیل؛ بروکلی، کلم پیچ و گل کلم می باشند". در حقیقت، می توان گفت که خوردن منظم بروکلی با میزان کمتر ابتلا به سرطان های پروستات، کولون، پستان، ریه و پوست همراه است. ویژگی اصلی این سبزیجات دارا بودن گلوکوزینولات (GSs) و محصولات جانبی حاصل از شکستن گلوکوزینولات (سولفورافان)  است. این مواد و محصولات جانبی حاصل از آن می توانند با پیشبرد مقادیر آنزیم ها ی موجود در بروکلی در رهایی بدن از شر مواد سرطان زا (Carcinogen’s) مؤثر باشند. محققین در این مطالعه نشان دادند که پاشیدن هورمون گیاهی به نام متیل جاسمونات بر روی محصول بروکلی می تواند این گیاه را از حمله ی آفات محافظت کند. این اثر از این جهت ارزشمند است که میزان گلوکوزینولات و فرآورده های جانبی آن در بروکلی های درمان شده افزایش می یابد و بهبود میزان این مواد موجب افزایش مقادیر آنزیم های ضد سرطان در آن می شود.

منبع:

John A. Juvik, et al.  Influence of Seasonal Variation and Methyl Jasmonate Mediated Induction of Glucosinolate Biosynthesis on Quinone Reductase Activity in Broccoli Florets. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2013

نظرات بسته شده است.