قارچ در تقویت دستگاه ایمنی مؤثر است

مدارک نشان می دهند که قارچ موجب تقویت دستگاه ایمنی می گردد. بیش از هزاران گونه قارچ وجود دارد و تنها 20 نوع از آن قابل مصرف و خوردن است. یافته های حاصل از یک مطالعه جدید در دانشگاه فلوریدا  نشان داد که خوردن قارچ برای 4 هفته می تواند عملکرد دستگاه ایمنی را افزایش دهد. محققین در این مطالعه 52 فرد بالغ در دامنه سنی 21 تا 41 را انتخاب و به مدت 4 هفته رژیم آن ها را با قارچ غنی سازی کردند. لازم به ذکر است که آزمودنی های این مطالعه گیاه خوار یا نیمه گیاه خوار نبودند. علاوه براین، آن ها پیش از شروع مطالعه چای نمی نوشیدند و مکمل های گیاهی و آنتی اکسیدانی مصرف نمی کردند. آن ها بیش از 14 لیوان نوشیدنی الکلی در هفته و یا بیش از 7 سروینگ میوه و سبزی در طول هفته دریافت نمی کردند. آزمودنی ها قارچ را در منزل آماده سازی و می پختند. آن ها 4/1 هر وعده قارچ را در روز می خوردند. پیش از شروع پژوهش و پس از اتمام آن محققین از آزمودنی ها  نمونه خونی گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که عملکرد سلول های T بهبود و پروتئین های التهابی حاصل از آن ها کاهش یافت. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ " در صورت مصرف روزانه قارچ به ویژه گونهshiitake تغییرات مفیدی در دستگاه گوارش ایمنی مشاهده می شود." مقاله مرتبط با این مطالعه در Journal of the American College of Nutrition. منتشر شد.

منبع:


Xiaoshuang Dai, et al. ConsumingLentinula edodes(Shiitake) Mushrooms Daily Improves Human Immunity: A Randomized Dietary Intervention in Healthy Young Adults. Journal of the American College of Nutrition, 2015
 

نظرات بسته شده است.