فواید مکمل مولتی ویتامین-مینرال در سرطان سینه

یافته ها ی حاصل از مطالعه ای شامل هزاران زن یائسه پیشنهاد کرد؛ دریافت مکمل مولتی ویتامین –مینرال در زنانی که به سرطان سینه مبتلا هستند ممکن است از پیشرفت بیماری شان محافظت کند. نتایج این مطالعه در مجله Breast Cancer Research and Treatment به چاپ رسید. به بیان دکتر سیلویا، نویسنده مسئول این مقاله؛ ” نتایج مطالعه ما نشان داد که که دریافت مکمل مولتی ویتامین- مینرال در زنان سالمندی که به سرطان سینه ی پیشرفته مبتلا هستند می تواند مفید باشد و روند رشد بیماری در آن ها را کاهش دهد. مکمل های مولتی ویتامین – مینرال اغلب حاوی 20 تا 30 ویتامین و مینرال هستند و تا 100 درصد مقادیر توصیه شده ی RDA را فراهم می کنند. در این مطالعه، به منظور ارزیابی اثر مکمل مولتی ویتامین- مینرال بر میزان پیشرفت سرطان سینه در زنان یائسه، در حدود 161608 زن یائسه در دامنه ی سنی 79-50 سال مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمودنی ها در این پژوهش به سرطان سینه پیشرفته (در این مرحله سلول های سرطانی غددشیری و مجاری آن و هم چنین بافت سینه را احاطه کرده اند) مبتلا بودند. اطلاعات مربوط به سلامتی آزمودنی ها از قبیل دریافت مکمل مولتی ویتامین-مینرال در آن ها بررسی شد. در حدود 38 درصد از آزمودنی ها مکمل مولتی ویتامین-مینرال می خوردند. محققین در این پژوهش دریافتند که میزان پیشرفت سرطان سینه در زنان یائسه ای که مکمل مولتی ویتامین- مینرال دریافت کردند در مقایسه با آن هایی که مکمل دریافت نکردند در حدود 30 درصد کاهش یافت.

منبع:

S. Wassertheil-Smoller, et al. Multivitamin and mineral use and breast cancer mortality in older women with invasive breast cancer in the women’s health initiative. Breast Cancer Research and Treatment, 2013

نظرات بسته شده است.