فواید مقادیر زیاد ویتامین C در بیماران مبتلا به سرطان تخمدان

 

محققین دانشگاه  Kansas Medical Centerدریافتند که ترکیب القاء ویتامین C و درمان ها رایج شیمی درمانی می تواند سرطان تخمدان را در محیط آزمایشگاهی متوقف سازد، و سموم ناشی از شیمی درمانی را در بیماران مبتلا به سرطان تخمدان به حداقل برساند. به بیان دیگر، کاربرد ویتامین C در کنار درمان های شیمیایی مرتبط با سرطان تخمدان علاوه بر این که رشد سلول های سرطانی را متوقف می کند، می تواند سموم ایجاد شده در اثر شیمی درمانی را نیز کاهش دهد. نتایج این مطالعه در Science Translational Medicine به چاپ رسید. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Qi Chen ؛ "در سال 1970 ، آسکوربات یا ویتامین C به عنوان یک درمان غیرمتعارف در زمینه سرطان در نظر گرفته شد. استفاده از آن بدون خطر بود و گزارش های موردی نیز در زمینه اثر بخشی بالینی آن پس از تزریق داخل وریدی ارایه شد. بر این اساس متخصصین آن را به عنوان یک درمان جبرانی و جایگزین مورد توجه قرار دادند.  آنچه که ما در طی این مطالعه کشف کردیم این بود که تزریق ویتامین C به دلیل تفوت های فارماکوکنتیکی در مقایسه با دریافت دهانی آن مزیت دارد، و می تواند بددون آسیب رساندن به سلول های سالم موجب نابودی سلول های سرطانی گردد." محققین در این مطالعه حدود 27 بیمار را در مرحله 3 و 4 سرطان تخمدان مورد ارزیابی قرار دادند. همه آزمودنی ها درمان های رایج شامل استفاده از paclitaxel و carboplatin دریافت کردند، باوجود این برخی از آزمودنی ها در کنار این قبیل درمان ها، مقادیر بالای ویتامین C را نیز به صورت وریدی دریافت کردند. محققین آزمودنی ها را برای 5 سال پیگیری کردند. بیمارانی که در کنار درمان های رایج خود، ویتامین C نیز دریافت کرده بودند، اثرات جانبی ناشی از سموم شیمی درمانی را کمتر تجربه کردند. 
 
منبع:
 
 Q. Chen.et al.  High-Dose Parenteral Ascorbate Enhanced Chemosensitivity of Ovarian Cancer and Reduced Toxicity of Chemotherapy. Science Translational Medicine, 2014. 
 

نظرات بسته شده است.