فواید فوتبال در افراد دیابتی

بر اساس نتایج یک مطالعه ی جدید نشان داده شد که تمرین ورزشی فوتبال می تواند موجب بهبود عملکرد قلبی، کاهش فشار خون و افزایش ظرفیت عملکردی در بیماران دیابتب نوع 2 شود. علاوه بر این تمرین ورزشی فوتبال نیاز به درمان را نیز در این افراد کاهش می دهد. این مطالعه بر روی 21 مرد مبتلا به دیابت نوع 2 در دامنه ی سنی 60-37 سال انجام شد. بر اساس یافته های این مطالعه؛ فوتبال موجب می شود تا قلب 10 سال جوانتر از سن واقعی فرد کار کند. به بیان دیگر فوتبال موجب بهبود چشمگیر انعطاف پذیری قلب و علاوه براین موجب می شود تا بافت قلب در حدود 29 درصد سریعتر کار کند. بنابراین پس از 3 ماه فعالیت ورزشی فوتبال قلب حدود 10 سال جوانتر می شود. انعطاف پذیری عضله ی قلبی بسیاری از بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 کم است و این یکی از علایم اولیه ی دیابت بر عملکرد قلبی است، این شرایط می تواند موجب بروز نارسایی قلبی شود. نتایج حاصل از ارزیابی های حاصل از اسکن اولتراسوند نشان داد که مرحله ی انقباض قلبی نیز بهبود می یابد و علاوه براین ظرفیت انقباض پذیری قلبی نیز در حدود 23 درصد بهبود می یابد. نتایج این مطالعه در مورد سایر انواع فعالیت ورزشی مشاهده نشده است. در این مطالعه؛ فوتبال موجب کاهش فشار سیستولیک و دیاستولیک در حدود 8 میلی متر جیوه شد، بنابراین این مزیت می تواند برای افرادی که فشار خون بالایی دارند و به دارو وابسته هستند مفید باشد و نیاز به درمان دارویی در آن ها را کاهش دهد. علاوه بر این، میزان حداکثر اکسیژن مصرفی در آزمودنی ها در حدود 12 درصد افزایش یافت، این مزیت می تواند موجب کاهش سایر بیماری های مرتبط با دیابت نوع 2 شود.

منبع:

Friis Schmidt J, et al. Soccer Training Improves Cardiac Function in Men with Type 2 Diabetes. Med Sci Sports Exerc., 2013

نظرات بسته شده است.