فواید فعالیت ورزشی در دوران بارداری بر رشد مغزی جنین

نتایج مطالعه محققین دانشگاه مونترال نشان داد که 20 دقیقه فعالیت ورزشی در دوران بارداری با شدت متوسط و سه بار در هفته می تواند موجب بهبود رشد و تمایز مغزی جنین شود. مطالعات پیشین در این زمینه بر روی مدل های حیوانی انجام شدند و نتایج مثبتی را گزارش کردند. در حال که این مطالعه اولین پژوهشی است که بر روی انسان انجام شده است و اثر مستقیم فعالیت ورزشی هوازی بر رشد و نمو مغزی جنین در آن ارزیابی شده است. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ امید است تا نتایج این مطالعه زنان را به تغییر الگوی زندگی خود تشویق کند، آن ها باید در مورد اثرات مفید فعالیت ورزشی در دوران بارداری بر سلامت و کیفیت زندگی فرزندانشان آگاه باشند. زندگی کم تحرک و بی فعالیتی در تمامی اقشار جامعه به یک معضل مهم در زمینه سلامتی تبدیل شده است. سبک زندگی غیر فعال موجب افزایش خطر ابتلا به انواع اختلالات در دوران بارداری می شود.در مقابل پرداختن به فعالیت ورزشی در دوران  بارداری موجب تسهیل زایمان و محافظت در مقابل ابتلا به انواع اختلالات مرتبط با بارداری می شود، علاوه بر آن بر کیفیت زندگی نسل بعدی نیز اثر گذار است.  در این مطالعه، به منظور ارزیابی ارتباط بین فعالیت ورشی در دوران بارداری بر سلامت جنین، در شروع سه ماهه دوم، زنان به طور تصادفی به سه گروه فعالیت ورزشی و گروه غیر فعال تقسیم شدند. زنان در گروه فعالیت ورزشی روزی 20 دقیقه و سه روز در هفته به فعالیت ورزشی هوازی با شدت متوسط می پرداختند. میزان فعالیت مغز کودکان آن ها در روزهای 8 تا 12 پس از تولد ارزیابی شد. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که کودکانی که از مادران فعال متولد شدند، فعالیت مغزی بیشتری داشتند و این نشان می دهد که سرعت رشد مغزی در آن ها بیشتر بوده است.

منبع:

The above story is based on materials provided by Universite de Montreal.

 

نظرات بسته شده است.