فواید فعالیت ورزشی برای بیماران دیابت نوع 2

بر اساس نتایج یک مطالعه ی جدید نشان داده شد که فعالیت ورزشی با شدت متوسط می تواند موجب کاهش چربی اطراف قلب، کبد و شکم در افراد مبتلا به بیماری دیابت نوع 2 ، بدون هیچ گونه تغییر در رژیم غذایی شود. دیابت نوع 2 زمانی بروز می کند که بدن نتواند مقدار کافی انسولین (هورمونی که موجب انتقال قند به سلول ها می شود) تولید کند، و یا این که مقاومت به انسولین وجود داشته باشد. این بیماری موجب بروز بسیاری از مشکلات از قبیل آسیب چشم ها، کلیه ها و سختی عروق می گردد. فعالیت ورزشی برای بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 توصیه می شود، ولی میزان اثر آن بر ذخایر چربی بدن روشن نیست. بر اساس پژوهش های پیشین، ذخایر گوناگون چربی در بدن پاسخ های مختلفی به فعالیت ورشی می دهند. بنابراین، برای اثر دقیق فعالیت ورزشی نیاز به مطالعات بیشتری است، که تغییرات در الگو و سبک زندگی را نیز در نظر گرفته باشند. در این مطالعه، محققین اثر فعالیت ورزشی را بر چربی اندام های گوناگون و عملکرد قلبی در بیماران دیابتی نوع 2 مستقل از سایر تغییرات در رژیم غذایی و یا الگوی زندگی مورد ارزیابی قرار دادند. بدین منظور، 12 بیمار در دامنه ی سنی 46 سال با استفاده از MRI قبل و پس از 6 ماه فعالیت ورزشی با شدت متوسط مورد بررسی قرار گرفتند. آزمودنی ها حدود 5/3 تا 6 ساعت در هفته و دو جلسه ی تمرینی استقامتی و مقاومتی را انجام دادند. نتایج حاصل از MRI نشان داد که هر چند، عملکرد قلبی تغییری نکرده است، برنامه ی تمرینی به کاهش چشمگیر میزان چربی شکم، کبد و قلب و تمامی عواملی که با خطر بیماری های قلبی و عروقی در ارتباط است شد. دکتر Lamb  نویسنده ی مسئول این مقاله، خاطر نشان کرد که فعالیت ورزشی می تواند موجب کاهش چربی کبد به ویژه در افراد چاق یا دارای اضافه وزن و هم چنین بیماران دیابتی نوع 2 شود. کبد نقش مهمی را توزیع چربی در بدن به عهده دارد، بنابراین، کاهش میزان چربی کبد و چربی احشایی ناشی از فعالیت ورزشی می تواند بر تجمع چربی در نقاط دیگر بدن تأثیر داشته باشد.

منبع:

The above story is reprinted from materials provided byRadiological Society of North America.

نظرات بسته شده است.