فواید فراوان بلوبری در پیشگیری از سندرم متابولیک

بلوبری غنی از فیتوکمیکال هایی با نام پلی فنول ها می باشد. مدارک حاصل از مطالعات نشان می دهند که این ترکیبات در محافظت از سلامتی نقش دارند. نتایج حاصل از یک مطالعه جدید نشان داد که مصرف طولانی مدت و منظم رژیم غذایی غنی از بلوبری می تواند در پیشگیری و محافظت از ابتلا به بیماری سندرم متابولیک ( ابتلای همزمان به بیماری قلبی و عروقی و دیابت) نقش مهمی داشته باشد. سندرم متابولیک ترکیب یک گروه از عوامل خطر شامل؛ چاقی، فشارخون، التهاب، اختلال لیپیدهای خون، عدم تحمل به گلوکز، مقاومت به انسولین و نقص عملکرد اندوتلیال است. بسیاری از مواد مغذی موجود در غذاها دارای پتانسیل ویژه ای برای محافظت در مقابل ابتلا به سندرم متابولیک می باشند، بنابراین، نیاز به دارو درمانی و سایر مداخلات درمانی را کاهش می دهند. نقص عملکردی اندوتلیال یکی از ویژگی های بارز بیماری سندرم متابولیک است. در این شرایط، دیواره رگ به انقباض و انبساط عروقی در اثر جریان خون پاسخ نمی دهد و در نتیجه تنظیم فشار خون مختل می شود. مطالعات پیشین اثر بلوبری را بر کاهش التهاب ناشی از بیماری سندرم متابولیک و بهبود پروفایل لیپیدی نشان داده اند. بر اساس نتایج این مطالعه، مصرف روزانه بلوبری(معادل 2 فنجان بلوبری در انسان) به مدت 8 هفته موجب بهبود در تنظیم تعادل بین عوامل انقباضی و انبساطی دیواره رگ شده و در نتیجه فشار خون را در موش های مبتلا به سندرم متابولیک کاهش داد. محققین، بهبود پاسخ های التهابی و اکسایشی را توجیهی برای اثرات مفید بلوبری در سندرم متابولیک دانستند.

نظرات بسته شده است.