فواید اسیدلینولئیک برای سلامت قلب و عروق

یافته های حاصل از یک مطالعه در دانشگاه Ohio نشان داد که خطر بیماری های قلبی و عروقی و دیابت با رژیم های حاوی مقادیر زیاد روغن هسته انگور یا سایر روغن ها کاهش می یابد ولی نه با رژیم غذایی غنی از روغن زیتون. یافته های حاصل از این مطالعه برای پیشگیری از بروز  دیابت و نیز بیماری های قلبی و عروقی بسیار حائز اهمیت است. علاوه بر این برای سالمندان نیز به دلیل اهمیت زیادی دارد، به دلیل این که نمایه توده بدنی زیاد نقش مهمی را در کیفیت زندگی و طول عمر دارد.  به بیان دقیق تر، پژوهشگران  در این مطالعه دریافتند که تجمع چربی پیرامون اندام های حیاتی مانند قلب در زنان و مردانی که  رژیم غذایی آن ها غنی از اسیدهای چرب لینولئیک است، بسیار کم تر از سایر افراد می باشد. به علاوه، نمایه توده بدنی بیشتر و التهاب کمتری نیز دارند.  مقادیر زیاد اسید لینولئیک همچنین موجب کاهش مقاومت به انسولین ( پیش نیاز ابتلا به دیابت) می شود. پژوهشگران در این مطالعه تأثیرات سایر اسیدهای چرب مثل اسید اولئیک و اسیدهای چرب بلند زنجیره اُمگا 3 که در ماهی های آب های سرد یافت می شوند را نیز بررسی کردند. یافته های این مطالعه علارغم توصیه های موجود در این زمینه نشان داد که مصرف روغن های حاوی اسید های چرب اولئیک و اُمگا هیچ رابطه معناداری با ترکیب بدن یا کاهش ابتلا به دیابت نداشت. یافته های حاصل از این مطالعه درMolecular Nutrition & Food Research  منتشر شد.

منبع:


Martha A. Belury, et al. Erythrocyte linoleic acid, but not oleic acid, is associated with improvements in body composition in men and women. Molecular Nutrition & Food Research, 2016
 

نظرات بسته شده است.