فلفل چیلی درمانی جدید برای کاهش وزن

محققین دریافتند که رژیم غذایی پر چربی موجب نقص عملکردی گیرنده های درگیر در انتقال پیام سیری از معده می شود. محققین در این مطالعه رابطه بین گیرنده فلفل قرمز در معده و احساس سیری را در مدل حیوانی ارزیابی کردند و پیشنهاد کردند که برای مشخص شدن سازوکارهای دقیق تر در جهت پیشبرد درمانی نیاز به مطالعات بیشتری در این زمینه است. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Amanda Page؛" کشش دیواره معده در هنگام پری موجب فعال شدن عصب هایی در معده می شود که پیام سیر شدن و پری را به مغز صادر می کنند. ما دریافتیم که این پیام ها توسط گیرنده های فلفل قرمز تنظیم می شود." وی در ادامه افزود: " از مطالعات پیشین روشن است که کاپسایسین، که در فلفل قرمز وجود دارد، موجب کاهش دریافت غذا در انسان می شود. و ما دریافتیم که حذف این گیرنده از معده موجب توقف ارسال پیغام میزان کشش از معده می شود.- در نتیجه حس سیری به تأخیر می افتد و غذای بیشتری دریافت می شود. بنابراین بخشی از اثر کاپسایسین بر دریافت غذا ممکن است توسط معده میانجیگری شود. علاوه بر این، ما دریافتیم که گیرنده های فلفل چیلی می توانند توسط رژیم غذایی پرچربی و چاقی تخریب شوند." یافته های حاصل از این مطالعه بر داده های موجود در مورد مسیر گیرنده فلفل چیلی و این که مصرف کاپسایسین می تواند به واسطه عملکرد اعصاب در معده موجب غلبه بر پرخوری شود، افزود.  مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله PLOS ONE  منتشر شد.  

منبع:


Stephen J. Kentish, et al. TRPV1 Channels and Gastric Vagal Afferent Signalling in Lean and High Fat Diet Induced Obese Mice. PLOS ONE, 2015
 

نظرات بسته شده است.