فعالیت ورزشی و کاهش خطر ابتلا به بیماری دیابت در کودکان

بر اساس نتایج یک مطالعه نشان داده شد؛ تمرین فعالیت ورزشی می تواند اثرات کم تا متوسطی را بر مقادیر انسولین ناشتا و مقاومت به انسولین در کودکان و نوجوانان اِعمال کند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 24 مطالعه در این پژوهش نشان داد که تمرینات ورزشی می تواند موجب بهبودهای چشمگیری در مقادیرشاخص های انسولین در گردش شامل؛ انسولین ناشتا و مقاومت به انسولین شود. این مطالعه توسط محققین دانشگاه جیئورجیا در آتن انجام شد و نتایج آن در مجله Pediatrics  به چاپ رسید. بر اساس یافته های این پژوهش پیشنهاد می وشد که فعالیت بدنی منظم می تواند به عنوان یک راهبرد در جهت پیشگیری و درمان دیابت نوع 2 در کودکان و نوجوانانن در نظر گرفته شود. به بیان محققین این پژوهش، " آزمودنی های تمام مطالعات انجام شده در ان زمینه از لحاظ سن، جنس و نژاد همگن بودند، بنابراین اثر دقیق فعالیت ورزشی بر شاخص های انسولین در گردش به درستی برآورد شده بود." آن ها در ادامه افزودند؛ " اگرچه برخی از مطالعات از لحاظ عومل مؤثر در فعالیت ورزشی از قبیل شدت، نوع، تناوب متفاوت بدن ولی همگی یک نتیجه واحد، یعنی اثر مثبت تمرینات فعالیت ورزشی را بر شاخص های انسولین در گردش گزارش کردند." نتایج بسیاری از مطالعات نشان داده است که فعالیت ورزشی منظم به ویژه هوازی و اصلاح الگوهای زندگی کودکان و نوجوانان می تواند موجب بهبود تنظیم قند خون در آن ها شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که فعالیت های ورزشی منظم می تواند موجب پیشگیری از بسیاری از بیماری های مزمن در کودکان به ویژه کودکان با شاخص توده بدنی بالا شود.

منبع:

References: Fedewa MV, et al "Exercise and insulin resistance in youth: a meta-analysis" Pediaticr 2013.
 

نظرات بسته شده است.