فعالیت ورزشی و عملکرد بهتر کودکان بیش فعال در مدرسه

بر اساس نتایج حاصل از یک مطالعه جدید در دانشگاه میچیگان نشان داده شد که پرداختن به فعالیت ورزشی می تواند عملکرد کودکان مبتلا به سندرم بیش فعالی (ADHD) را در مدرسه بهبود بخشد. این مطالعه در چاپ اخیر مجله Journal of Pediatrics  ارایه شد و نشان داد که یک وهله فعالیت ورزشی می تواند موجب تمرکز بهتر کودکان بیش فعال بر تکالیف مدرسه ای شان و همچنین کاهش حواس پرتی آن ها می گردد. به بیان محققین؛ مهار این اختلال چالش اصلی افراد  درگیر در این زمینه می باشد. یافته های حاصل از این مطالعه تأکیدی است بر این که فعالیت ورزشی می تواند به عنوان یک روش غیر دارویی ADHD  مورد توجه قرار گیرد. به بیان ماتیو پانتیفکس نویسنده مسئول این مقاله و استادیار دانشگاه MSU در رشته حرکت شناسی؛ افزایش فعالیت ورزشی ممکن است اولین توصیه در درمان ADHD باشد. با وجود موفقیت دارو درمانی در کودکان مبتلا به ADHD در سنین دبستانی، نگرانی هایی در زمینه عوارض جانبی این قبیل داروها در بین پزشکان و والدین کودکان بیش فعال وجود دارد. در این مطالعه پانتیفکس و همکارانش 40 کودک بیش فعال در دامنه سنی 8 تا 10 سال را تشویق به 20 دقیقه فعالیت بر روی تردمیل کردند و پس از آن آن ها مشغول خواندن کتاب در حالت استراحت شدند. نتایج مطالعه نشان داد که کودکان پس از فعالیت ورزشی توجه بیشتری در هنگام مطالعه داشتند.

منبع:

The above story is reprinted from materials provided by Michigan State University

نظرات بسته شده است.