فعالیت ورزشی و حفظ سلامت استخوان

در یک مطالعه نشان داده شد که پرداختن به فعالیت ورزشی موجب کاهش sclerostinکه یک عامل مهار کننده رشد استخوان و افزایش IGF1که یک عامل در پیشبرد رشد استخوانی است می گردد. حفظ سلامتی استخوان ها در هر سنی از اهمیت بالایی برخوردار است، و فعالیت ورزشی برای درمان و پیشگیری از استئوپروز بسیار مؤثر است.

در این مطالعه 120 زن که در سن پیش از یائسگی قرار داشتند در دو  گروه؛ فعالیت ورزشی و کنترل به مدت 8 هفته مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج مطالعه؛ مقادیر IGF1در خانم هایی که بیش از 2 ساعت در هفته به فعالیت ورزشی می پرداختند به طور چشمگیری بیش از آزمودنی های گروه کنترل گزارش شد، به علاوه مقادیر sclerostin  نیز در این گروه از خانم ها کمتر از گروه کنترل بود. به گفته دکتر اردوی نویسنده مسئول این مقاله؛ فعالیت ورزشی یک روش عاقلانه و کم هزینه ای برای جلوگیری از کاهش توده استخوانی و ابتلا به استئوپروز و همچنین شکستگی می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که حتی میزان کم فعالیت ورزشی نیز می تواند موجب افزایش IGF1و کاهش sclerostinو نوسازی نشانگرهای استخوانی شود. بهترین فعالیت ورزشی برای حفظ سلامت استخوان ها فعالیت های ورزشی می باشند که در آن ها وزن بدن حمل می شوند و عضلات بر خلاف نیروی جاذبه عمل می کنند مثل پیاده روی. در مقابل فعالیت های ورزشی همچون دوچرخه سواری و شنا با وجود اثر بر توده عضلانی نمی توانند بر سلامت استخوان ها تأثیر به سزایی داشته باشند. در مجموع، زنان و مردانی که به فعالیت ورزشی می پردازند توده استخوانی بیشتر و درنتیجه از استخوان های سالم تری برخوردار می باشند، بنابراین براساس نتایج این مطالعه توصیه می شود که حداقل 2 بار در هفته به فعالیت های ورزشی که در آن ها وزن بدن تحمل می شود پرداخته شود.

منبع:

Mohammed-Salleh Ardawi, Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 2012

نظرات بسته شده است.