فعالیت ورزشی و تسکین خستگی ناشی از درمان سرطان

یافته های حاصل از یک مطالعه مروری که در The Cochrane Library به چاپ رسید نشان داد که فعالیت ورزشی هوازی می تواند در تسکین خستگی ناشی از درمان سرطان و شیمی درمانی مؤثر باشد.
خستگی و کوفتگی یکی از عوارض جانبی شایع و رایج در درمان سرطان است. این عارضه ناشی از سرطان می تواند ماه ها و سال ها به طول بیانجامد. این شرایط ممکن است در برخی از بیماران باعث خودداری از ادامه درمان گردد. در گذشته، به بیمارانی که پس از شیمی درمانی دچار خستگی و کوفتگی می شدند توصیه می شد تا استراحت مطلق داشته باشند و از هر گونه فعالیت خودداری کنند، غافل از این که این شرایط موجب تجمع مواد زاید در عضلات بیماران و تشدید خستگی آن ها می شود، در حالی که تعادل بین فعالیت بدنی و استراحت می تواند موجب کاهش خستگی بیمار گردد. در این مطالعه مروری 58 مطالعه مورد بررسی قرار گرفت که در مجموع 4068 بیمار و بیشتر بیماران مبتلا به سرطان سینه در آن ها بررسی شده بود. در این مطالعات فعالیت های ورزشی هوازی از جمله دوچرخه سواری، پیاده روی به کار برده شده بود، و همگی اثرات مطلوبی بر کاهش و رفع خستگی ناشی از درمان سرطان داشتند. لازم به ذکر است که نتایج مطالعاتی که اثرات فعالیت های مقاوتی را سنجیده بودند در این زمینه چشمگیر نبود.
بر اساس نتایج این مطالعه، می توان فعالیت ورزشی هوازی را در طول درمان و پس از آن برای بیماران مبتلا به سرطان به کار برد. با وجود این مطالعات بیشتری در زمینه مدت و شدت فعالیت ورزشی برای رفع خستگی ناشی از درمان سرطان لازم است.

منبع:

Fiona Cramp, James Byron-Daniel. Exercise for the management of cancer-related fatigue in adults. The Cochrane Library, 2012

نظرات بسته شده است.