فعالیت ورزشی شدید بر علیه اعتیاد به غذاهای فست فود

 

روشن است، افرادی که به طور منظم به فعالیت ورزشی می پردازند کالری بیشتری می سوزانند، علاوه بر این،  نتایج یک مطالعه  نشان می دهد که آن ها انتخاب های غذایی سالم تری نیز دارند. به بیان دکترDaniel Crabtree ؛ " هدف اصلی این پژوهش ارزیابی پاسخ مغزی به غذاهای پرکالری و کم کالری به دنبال فعالیت ورزشی شدید بود. تمرکز اصلی ما بر نواحی از مغز به نام insula (کورتکس اولیه چشایی) بود. فعالسازی این ناحیه موجب افزایش غذای دریافتی به همراه لذت می باشد." در واقع محققین در این مطالعه، رابطه بین فعالیت ورزشی شدید و اشتها را ارزیابی کردند. بدین منظور، 15 مرد سالم را انتخاب کردند و از آن ها خواستند تا در یک سرعت ثابت برای یک ساعت بدوند، و برای کنترل بهتر پاسخ مغزی آزمودنی ها از اسکن مغزی (MRI) استفاده کردند. در طی MRI، محققین انتخاب های غذایی آزمودنی ها را ارزیابی کردند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری مطالعه نشان داد که پاسخ مغزی حاصل از اندازه گیری فعالیت insula در مردانی که تصاویری از غذاهای پرکالری می دیدند کاهش یافت. در حالی که فعالیت این ناحیه در افرادیی که تصاویر غذاهای سالم می دیدند بیشتر شده بود. علاوه براین، مقادیر دو هورمون کنترل کننده اشتها نیز ( تحریک و سرکوب) در آزمودنی ها ارزیابی شد. به طوری که پس از دویدن اشتها و مقادیر هورمون تحریک کننده اشتها در آزمودنی ها کاهش یافت در حالی که مقادیر هورمون سرکوب کننده اشتها در آن ها افزایش یافت. توجیه محققین این است که ناحیه insula با حس تشنگی ارتباط دارد، و از آنجایی که  فعالیت ورزشی موجب تشنگی می شود. غذاهای کم کالری که محتوای آب زیادی دارند، انتخاب می شوند. 
 
منبع:
 
Daniel R Crabtree, et al. The effects of high-intensity exercise on neural responses to images of food. Am J Clin Nutr .2014.
 

نظرات بسته شده است.