فعالیت بدنی زیاد هم مضر است

بر اساس یافته های جدید افرادی که 5/2 تا 5/7 ساعت در هفته ورزش می کنند از سلامت روحی بهتری برخوردارند اما میزان بیشتر از آن با کاهش سلامت روحی مرتبط میباشد.
پژوهشگران دانشگاه کلمبیا با آنالیز داده های بیش از 7600 فرد بزرگسال که در پژوهش ملی ایالات متحده  شرکت داشتند به بررسی رابطه سلامت روحی و ورزش پرداختند.
نتایج نشان داد که بیشترین میزان سلامت روحی با 2 تا 4 ساعت ورزش در هفته میسر می شود و در مقادیر بیشتر از 4 ساعت این روند رو به معکوس شدن میگذارد. حدود 65% از افراد دارای سلامت روحی ضعیف  بیش از 4 ساعت در هفته ورزش می کردند. نتایج شگفتی آور این بررسی نشان داد که با فعالیت بیش از 5/7 ساعت در هفته، علائم افسردگی و اضطراب به شدت افزایش میابد. این اطلاعات در مورد زنان و مردان و در تمام سنین صدق می کرد.
این اولین مطالعه ای است که ارتباط بین فعالیت بدنی زیاد و عدم سلامت روحی را نشان میدهد و مطالعات بیشتری لازم است تا مشخص شود آیا حقیقتا ورزش زیاد باعث بروز علائم افسردگی و اضطراب می شود یا اینکه افراد افسرده یا مضطرب از فعالیت بدنی زیاد بعنوان روشی برای کنترل کردن علائم روحی خود استفاده می کنند.

منبع:

Yeon Soo Kim et al , American Journal of Preventive Medicine ,2012

نظرات بسته شده است.