فعالیت بدنی به سلامت سوخت و ساز در سالمندان کمک می کند

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید نشان داده شد که اوقات فراغت فعال می تواند بروز بیماری های قلبی و عروقی و سایر موارد مرگ ومیر را کاهش دهد. به عبارت دیگر، اوقات فراغت فعال موجب عملکرد بهتر سوخت وسازی و سلامت قلبی و عروقی در مردان و زنان می شود. نتایج این مطالعه در British Journal of Sports Medicine به چاپ رسید.این مطالعه بر روی 3839 آزمودنی انجام شد. به منظور ارزیابی قند خون، LDL، HDL، تری گلیسیرید، انسولین و فیبرینوژن از آزمودنی ها نمونه ی خونی گرفته شد. علاوه بر این، میزان آمادگی بدنی و الگوی زندگی آن ها نیز ارزیابی شد. در طی مدت 5/12 سال پیگیر در حدود 383 آزمودنی در اثر عومل مختلف مرگ ومیر درگذشتند. 476 آزمودنی بر اثر بیماری قلبی و عروقی جان خود را از دست دادند. یافته های حاصل از 5/12 سال پیگیری در این مطالعه نشان داد؛ خطر بروز بیماری قلب و عروقی و تمام عوامل مرگ ومیر در سالمندانی که اوقات فراغت فعالی داشتند در مقایسه با آن های که غیرفعال و کم تحرک بودند، به ترتیب حدود 27 و 30 درصد کاهش یافت. میزان دور کمر، تری گلیسیرید،انسولین و فیبرینوژن پلاسما در آزمودنی هایی که در اوقات فراغت خود فعال تر بودند، کمتر بود و علاوه بر این، مقادیر HDL آن ها نیز بیشتر گزارش شد. به بیان دیگر میزان فعالیت بدنی روزانه می تواند با سلامت قلب و عروقی و طول عمر بیشتری همراه باشد. محققین نتیجه گیری کردند که اوقات فرغت فعال نیز به اندازه فعالیت ورزشی منظم می توان برای سالمندان مفید باشد.

منبع:

Ekblom-Bak E, et al “The importance of non-exercise physical activity for cardiovascular health and longevity” Br J Sports Med 2013

نظرات بسته شده است.