فعالیت بدنی: بهترین محافظ برای قلب افراد چاق

 

بر اساس نتایج یک مطالعه نشان داده شد که فعالیت بدنی می تواند به عنوان بهترین گزینه برای پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی در زنان میانسالی که اضافه وزن دارند یا چاق هستند، در نظر گرفته شود. در این مطالعه که بروی 900 زن و به مدت 7 سال انجام شده است، بر این نکته تأکید دارد که افراد چاق و یا آن هایی که اضافه وزن دارند به دلیل وزن بالا بیشتر درمعرض فشار خون بالا، کلسترول بالا و قند خون ناشتا بالا قرار دارند، این عوامل خطر همگی جزو فاکتورهای پر خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی به شمار می روند. نتایج این مطالعه در Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism به چاپ رسید. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ " چاقی و اضافه وزن به یک معضل در زمینه بهداشت عمومی تبدیل شده است، و سیر صعودی را طی می کند، از آن جایی که چاقی می تواند زمینه ساز بروز بسیاری از بیماری ها گردد  بنابراین، راهبردهای پیشگیرانه در این مسیر از اهمیت ویژه ای برخوردار است." این مطالعه بروی 866 زن در دامنه سنی 42 تا 52 سال انجام شد. آزمودنی ها به مدت 7 سال پیگیری شدند و وضعیت سلامتی قلبیو عروقی شان هر ساله ارزیابی می شد. محققین در این مطالعه عوامل زیادی را از نقطه نظر سلامتی آزمودنی ها بررسی کردند، در پایان و پس از بررسی داده های حاصل آن ها به این نتیجه رسیدند که تنها عاملی که در در ارتباط با سبک زندگی می تواند افراد چاق یا دارای اضافه وزن را از ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی در امان داشته باشد، پرداختن به فعالیت بدنی منظم است.
 
منبع:
Unab I. Khan, et al. Progression From Metabolically Benign to At-Risk Obesity in Perimenopausal Women: A Longitudinal Analysis of Study of Women Across the Nation (SWAN). The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2014.
 

نظرات بسته شده است.