فشارخون: به سالاد خود روغن زیتون اضافه کنید

 

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید نشان داده شد که یک رژیم غذایی غنی از اسیدهای چرب غیر اشباع و سبزیجات غنی از نیترات از مانند افزودن روغن زیتون به کاهو، می تواند  شما را از ابتلا به فشار خون محافظت کند. این نتایج توضیحی است برای یافته های حاصل از سایر مطالعات که چرا پیروی از یک رژیم مدیترانه ای می تواند فشار خون را کاهش دهد. رژیم غذایی مدیترانه ای نوعاً شامل چربی های غیر اشباعی است که در روغن زیتون، مغزها و آووکادو یافت می شود، علاوه بر این، رژیم مدیترانه ای حاوی سبزیجاتی از قبیل اسفناج، کلم و هویج است که منبع غنی از نیترات و نیتریت می باشند. نتایج این مطالعه در مجله PNASچاپ شد. بر اساس یافته های حاصل از این مطالعه هنگامی که این دو دسته از مواد مغذی یعنی اسیدهای چرب غیر اشباع و شبزیجات غنی از نیترات و نیتریت با یکدیگر ترکیب می شوند، اسیدهای چرب نیترو ایجاد می شود. این مطالعه برای ارزیابی اثر دریافت این قبیل اسیدهای چرب حاوی نیترات از مدل حیوانی ( موش) استفاده کرد. این مطالعه توسط انجمن قلب انگلیس حمایت شد. در واقع هدف اصلی این مطالعه ارزیابی سازوکار اثر اسیدهای چرب نیترو بر فشار خون بود. محققین در این مطالعه اثر این اسیدهای چرب را بر روی مهار آنزیم محلول اِپوکساید هایدرولایز که فشار خون را تنظیم می کند، ارزیابی کردند. محققین بر اساس یافته های این مطالعه پیشنهاد کردند؛ اثر محافظتی رژیم غذایی مدیترانه ای بر فشار خون از اثر مهاری این اسیدهای چرب غیر اشباع نیترو بر آنزیم تنظیم کننده فشارخون نشأت می گیرد. 
 
منبع:
Rebecca L. Charles, et al. Protection from hypertension in mice by the Mediterranean diet is mediated by nitro fatty acid inhibition of soluble epoxide hydrolase. PNAS, May 2014.
 

نظرات بسته شده است.