فرزندان پسر فواید بیشتری از ورزش مادر در دوران بارداری کسب می کنند

یافته های حاصل از یک مطالعه حیوانی نشان داد که فرزندان پسر در مقایسه با دختر، فواید مثبت بیشتری را از ورزش مادر در دوران بارداری کسب می کنند. به بیان یکی از نویسندگان این مقاله؛ " فعالیت ورزشی مادر موجب بهبود سوخت و ساز انسولین و گلوکز در فرزندان نر شد در حالی که در فرزندان ماده بهبود متوسطی گزراش شد."علاوه بر این در مطالعه حاضر نشان داده شد که موش های مادری که فعالیت ورزشی متوسطی در دوران بارداری داشتند، نوزادان ک موزن تری داشتند و مقادیر انسولین و گلوکز خون آن ها نیز به طور معناداری کمتر بود، و همین شرایط می تواند به عنوان یک راهبرد در زمینه پیشگیری از بروز سندرم متابولیک یا دیابت نوع 2 در سال های بعدی مد نظر قرار گیرد. هدف از این مطالعه این بود که آیا فعالیت ورزشی ارادی مادر پیش و هنگام بارداری می تواند اثرات مخرب رژیم غذایی پرچربی و چاقی مادر را تعدیل کند. در واقع فرضیه اساسی در این مطالعه این بود که فعالیت ورزشی ارادی مادر هنگام بارداری می تواند اثرات مفیدی بر مقادیر گلوکز و انسولین داشته باشد؟ در این مطالعه 19 روز پس از تولد نوزادان ژن های مربوط به تنظیم گلوکز، متابولیسم و التهاب در بافت چربی و عضلات اندازه گیری شد. یافته های حاصل نشان داد که اثر فعالیت ورزشی مادر در فاکتور های سوخت و سازی وابسته به جنس است.  یافته های حاصل از این مطالعه در مجله PLOS ONE منتشر شد.

منبع:


The above story is based on materials provided by University of New South Wale
 

نظرات بسته شده است.