غذاهای حاوی سویا و سرطان روده

محققین دانشگاه ایلی نویز نشان دادند که استفاده ی طولانی مدت از جِنیستئین ( یک ترکیب زیستی فعال در غذاهای سویا) می تواند از طریق کاهش رشد سلول ها در نهایت موجب کاهش گسترش تومور شود. در این مطالعه تغییر در بیان سه ژن درگیر در تنظیم یک مسیر پیام رسانی مهم گزارش شد. سلول هایی که در معده وجود دارند هر هفته جایگزین می شوند. با وجود این در بیماران مبتلا به سرطان کولون یک مسیر افزایش دهنده ی رشد سلول های سرطانی همیشه فعال است، بنابراین نمی توان رشد و گسترش آن ها را متوقف کرد. در این مطالعه پیشنهاد شد که یک مسیر مهم در افزایش رشد سلول ها می تواند به وسیله ی رژیم غذایی غنی از سویا تنظیم شود. سازو کار این اثر بدین گونه است که جنیستئین موجود در سویا می تواند مسیر پیام رسانی فعال در این زمینه را غیر فعال کند. قرار گیری طولانی مدت در معرض جِنیستئین که یک نوع ایزوفلاون موجود در سویا است، می تواند تعداد زخم های ناشی از سرطان را کاهش دهد. این مطالعه بر روی موش ها انجام شد، بدین ترتیب محققین توانستند اثرات دریافت طولانی مدت سویا را در موش های باردار و نسل بعد از آن ها را مورد بررسی قرار دهند. نسل بعد از موش ها باردار، در سن 7 هفتگی در معرض مواد سرطان زا قرار گرفتند، و اثر سویا بر رشد سلول های سرطانی روده در طی 13 هفته در آن ها مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته های حاصل از مطالعه نشان داد که میزان فعالیت مسیر پیام رسانی درگیر در رشد سلول های سرطانی در موش هایی که رژیم غنی از سویا را دریافت می کردند مشابه موش های سالم بود. بنابراین، بیماری سرطان روده یک بیماری اپی ژنتیک است بدین معنا که عوامل محیطی و رژیم غذایی از طریق اثر بر روی الگوی بیان ژنی می توانند موجب تغییر استعداد ابتلا به بیماری شوند.

منبع:

Y. Zhang, et al. DNA methylation and histone modifications of Wnt genes by genistein during colon cancer development. Carcinogenesis, 2013.

نظرات بسته شده است.