عوامل خطر ابتلا به اوتیسم به نسل بعد منتقل می شود

نتایج یک مطالعه جدید نشان میدهد مردانی که در سنین بالاتر صاحب فرزند می شوند، احتمال بیشتری برای داشتن نوه های مبتلا به اوتیسم نیز دارند. این اولین بار است که نشان داده شده است  عوامل خطر ابتلا به اوتیسم می تواند تا نسل بعدی منتقل شود.
اختلال اوتیسم توسط ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی ایجاد می شود، علائم آن  می تواند از عقب ماندگی ذهنی شدید تا ناتوانی عمیق در ارتباط متفاوت باشد. ویژگی اصلی این بیماری مهارت ارتباطی بسیار ضعیف و مشکل در تعاملات اجتماعی است، در ایالات متحده از هر 88 کودک یک نفر به اوتیسم مبتلا است و در اروپا این میزان یک نفر در 100 نفر می باشد.
در این مطالعه پژوهشگران از داده های ملی سوئد  استفاده کرده و به تجزیه تحلیل داده های بیش از 5 هزار کودک مبتلا به اوتیسم و یک گروه سالم 30 هزار نفری بعنوان گروه کنترل پرداختند. بررسی ها نشان داد، نسبت به پدران 20 تا 24 ساله، پدران 50 ساله  6/1-7/1 احتمال بیشتری برای داشتن نوه های مبتلا به اوتیسم دارند.
مطالعات قبلی نشان داده اند که سن پدر یک عامل خطر ابتلا به اوتیسم می باشد. اما نتایج این مطالعه فراتر رفته و نشان داده است که این عامل خطر می تواند به نسل بعد نیز منتقل شود، به این معنا که سن پدر بزرگ در زمان بچه دار شدن  خطر ابتلا به اوتیسم در نوه وی  را تحت تاثیر قرار میدهد.
 

منبع:

Emma M. Frans,et al “Autism Risk Across GenerationsA Population-Based Study of Advancing Grandpaternal and Paternal Age” JAMA Psychiatry. 2013;():1-6

نظرات بسته شده است.