علت تمایل به شیرینی جات در عصر

بر اساس نتایج یک مطالعه ی جدید در مجله ی بین المللی چاقی نشان داده شد که بدن دارای یک ساعت درونی و سیستم گردشی است که موجب افرایش اشتهاء و میل به شیرینی و غذاهای نشاسته ای و نمک دار در زمان عصر می شود. در واقع می توان گفت که این یک نوع سازگاری است که ما از اجدادمان به ارث برده ایم، این افزایش اشتهاء در زمان عصر به افزایش انرژی ذخیره ای و در نتیجه زنده ماندن در زمان نبود غذا کمک خواهد کرد. با وجود این، در حال حاضر که محیط بیرونی حاوی مواد غذایی پر کالری و چاق کننده می باشد، و غذاها همیشه در دسترس هستند، این شرایط موجب افزایش وزن می گردد. البته، عوامل زیادی در افزایش وزن دخالت دارند، مانند رژیم غذایی و پرداختن به فعالیت ورزشی، با وجود این زمان خوردن نیز یکی از عوامل اثر گذار در این زمینه می باشد. در این مطالعه مشخص شد که ساعت درونی گردشی بدن، نقش مهمی را در اپیدمی چاقی ایفا می کند، به دلیل این که باعث افزایش اشتهاء در زمان عصر می شود. بدین ترتیب، افرادی که در زمان عصروعده های غذایی پرکالری و نوشیدنی می خورند، اغلب مبتلا به اضافه وزن و چاقی می باشند. به طور کلی، بدن مواد مغذی را در ساعات مختلف روز به روش های مختلف حمل می کند. برای مثال، تحمل شکر در عصر مختل می شود. در واقع، به دلیل کاهش فعالیت بدنی در زمان عصر و وعده ی غذایی شام در مقایسه با صبح، این قبیل وعده ها عموماً چاق کننده تر می باشند. پر خوری در وعده های غذایی شبانه، موجب دریافت کالری بالا و اختلال در خواب می شود، و هر دوی این عوامل موجب چاقی می شوند. بنابراین، برای کاهش وزن، بهتر است وعده های غذایی پر کالری و حجیم در زمان صبح خورده شود.

منبع:

 Frank A.J.L.et al.The internal circadian clock increases hunger and appetite in the evening independent of food intake and other behaviors. Obesity, 2013

نظرات بسته شده است.