ضعف حس بویایی با اختلالات شخصیتی در ارتباط است

پژوهشگران ادعا می کنند، افراد دارای مشکلات روحی و شخصیت ضد اجتماعی حس بویایی ضعیف تری نسبت به سایرین دارند.
پژوهشگران دانشگاه مک کوئر استرالیا حس بویایی 79 فرد را مورد بررسی قرار دادند. هیچ‌یک از این افراد  سابقه بزهکاری یا ارتکاب جرم نداشتند. پژوهشگران هم چنین شرکت کننده ها را از لحاظ رفتارهای روانی مثل شیوه زندگی نامعقول یا تمایلات بزهکاری ارزیابی کرده و با استفاده از پرسشنامه های مختلف توانایی شرکت کننده ها از لحاظ همدلی و همراهی با احساسات سایر افراد را مورد سنجش قرار دادند.
نویسندگان این مطالعه اظهار داشتند افراد با بیشترین خصوصیات ضداجتماعی، توانایی کمتری در شناسایی و تمایز قائل شدن بین بوهای مختلف دارند. این پژوهشگران تاکید کردند مناطقی از مغز که در کنترل حس بویایی نقش دارند در افراد دچار ناهنجاری های اجتماعی کارآمدی کمتری دارند. بنابراین طبق نتایج این مطالعه اختلال حس بویایی می تواند نشانه اختلال شخصیتی شدید باشد. این مطالعه خاطرنشان می کند، ناتوانی در حس بویایی با اختلال کارکرد بخش پیشین مغزی در ارتباط است که این اختلال کارکرد مغزی نیز تاثیر منفی بر توانایی برنامه ریزی، کنترل انگیزه ها و پایبندی به هنجارهای اجتماعی دارد.
پژوهشگران بر این عقیده اند که با استفاده از آزمون بویایی می توان افراد دارای خصوصیات ضد اجتماعی را شناسایی کرد.

منبع:

Mehmet K. Mahmut and Richard J. Stevenson “Olfactory abilities and psychopathy: higher psychopathy scores are associated with poorer odor discrimination and odor identification ” Chemosensory Perception 2012

نظرات بسته شده است.