شیرین کننده های مصنوعی موجب عدم تحمل به گلوکز می شوند

شیرین کننده های مصنوعی به عنوان افزودنی و در سرتاسر دنیا به کار می روند و علاوه بر این،‌دریافت آن در بین افراد چاق و لاغر رایج است. مصرف شیرین کننده های مصنوعی در کنار یک رژیم غذایی سالم مفید و بدون خطر است، با این حال مطالعات موجود در این زمینه نتایج ضدو نقیضی دارند. محققین در یک مطالعه ی جدید نشان دادند که دریافت شیرین کننده های مصنوعی می توان از طریق تغییر فلور میکروبی روده موجب عدم تحمل به گلوکز شود. این شیرین کننده های مصنوعی عوارض جانبی مصرف آنتی بیوتیک ها را  در بدن ایجاد می کنند. یعنی بر سوخت و ساز اثرات مخربی دارند. این مطالعه بر روی مدل حیوانی انجام شد. محققین در این مطالعه سه نوع قند مصنوعی؛‌ساخارین- آسپارتام و ساکرالوز را در آب آشامیدنی موش ها ارزیابی کردند. همزمان با این محققین اثر فروکتوز- گلوکز و آب خالص را نیز در گروه های دیگر ارزیابی کردند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که دریافت شیرین کننده های مصنوعی می تواند از طریق تغییر مسیرهای سوخت و سازی میکروبی موجب افزایش حساسیت میزبان به ابتلای به بیماری های متابولیکی گردد. و نکته ی جالب این بود که اثر شیرین کننده های مصنوعی بر اختلاالات قند خون بیشتر از قندهای طبیعی بود. به طور کلی،‌محققین بر اساس نتایج این مطالعه پیشنهاد کردند که دریافت شیرین کننده های مصنوعی می تواند موجب عدم تحمل به گلوکز در افراد سالم شود. لذا،‌باید در زمینه دریافت زیاد و گسترده ی شیرین کننده های مصنوعی تجدید نظر شود. یافته های حاصل از این مطالعه در مجله ی Nature  منتشر شد.

منبع:

Jotham Suez, et al. Artificial sweeteners induce glucose intolerance by altering the gut microbiota. Nature 2014.
 

نظرات بسته شده است.