شکر و بیماری قلبی

بر اساس یک مطالعه ی جدید نشان داده شد که مصرف زیاد ساکاروز (قند موجود در نوشیدنی ها) می تواند موجب بروز بیماری قلبی شود. در واقع مطالعه ی مذکور با هدف بررسی اثر ساکاروز بر عملکرد قلبی طرح ریزی شد. در این مطالعه محققین سازو کار توقف مسیر اثر ساکاروز بر بروز بیماری قلبی را کشف کردند. به بیان دکتر آکِر، نویسنده مسئول این مقاله؛ ما در این مطالعه تعدادی از آنزیم های مؤثر بر کاهش اثر مضر ساکاروز بر قلب را در هدف درمانی قرار دادیم. در این مطالعه آزمودنی ها تحت تأثیر یک رژیم غذایی پر شکر قرار گرفتند، بدین ترتیب علاوه بر این که علایم دیابت؛ مانند افزایش قند خون و نقص پیام رسانی انسولین را نشان دادند، علایم اختلال قلبی ناشی از دیابت مانند بی نظمی ضربان قلب و اختلال در عملکرد قلبی و فیبروزیس در آن ها مشاهده شد. پس از این محققین برای یافتن پاسخ این سؤال که چه مسیر متابولیسمی می تواند بر اثر ساکاروز تغییر کند؟ به بررسی مولکولی اثر ساکاروز بر سلول های قلبی پرداختند. در این زمینه محققین بر روی راه های سوخت و سازی هگزوز آمین ها که در مسیر تولید انرژی از گلوکز دخالت دارند تمرکز کردند، آن ها  بر این باور بودند که مسیر هگزوز آمین می تواند در بروز بیماری دیابت در انسان مؤثر باشد. بدین ترتیب آن ها دریافتند که با متوقف کردن مسیر هگزوز آمین می توانند از اثرات ساکاروز بر قلب مثل بی نظمی ضربان قلب محافظت کنند. به دلیل شیوع وگسترش بیماری قلبی در جهان، شناسایی رژیم ها و عادات غذایی که می تواند زمینه ساز بروز بیماری قلبی شود بسیار مهم است. بنابراین، نتایج این مطالعه می تواند در اصلاح سبک والگوی زندگی افراد مؤثر باشد.

منبع:

Karen Ocorr, et al. A Drosophila Model of High Sugar Diet-Induced Cardiomyopathy. PLoS Genetics, 2013

نظرات بسته شده است.