شادی و سلامت ذهنی با مصرف میوه و سبزی بیشتر

براساس یک مطالعه جدید نشان داده شد؛ افرادی که روزانه حداقل 7 سهم از میوه و سبزیجات مصرف می کنند، احساس خوشحالی بیشتری دارند و از سلامت ذهنی بیشتری برخور دارند.
محققین دانشگاه وارویک امریکا، عادات غذایی حدود 80000 نفر در Britain را مورد بررسی قرار دارند. آن ها دریافتند که سلامت ذهنی با مصرف میوه و سبزی همبستگی مثبتی دارد، به گونه ای که با افزایش مصرف میوه و سبزی میزان سلامت ذهنی نیز بیشتر خواهد شد.
این مطالعه در مجله journal Social Indicators Research.  به چاپ رسید. حدود یک چهارم افراد در Britain تنها یک سهم میوه و سبزی دریافت می کنند یا اصلاً دریافت نمی کنند. یافته های حاصل از تحقیق نشان داد که تنها در حدود 10 درصد از افراد به میزان زیادی  میوه و سبزیجات مصرف می کنند. علاوه بر این آن ها تفاوت بین میوه ها و سبزیجات را نیز مورد بررسی قرار دادند و هر سهم را 80 گرم در نظر گرفتند. پروفسور استوارد- براون اظهار داشت که نیرو و پتانسیل موجود در میوه ها و سبزیجات بسیار متحیر کننده است. وی در ادامه افزود؛ هنوز روابط علت و معلولی این رابطه ناشناخته مانده است و ما برای کامل شدن اطلاعات خود نیاز به داده های بیشتری در این زمینه داریم.

منبع:

The above story is reprinted from materials provided by University of Warwick

نظرات بسته شده است.