سیگار کشیدن موجب تشدید علایم بیماری M.S می شود

یافته های حاصل از یک مطالعه نشان داد که پس از تشخیص ابتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیس یا M.S ، سیگار کشیدن موجب پیشرفت سریع تر بیماری خواهد شد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ دکترRyan Ramanujam ؛"مدارک به طور واضحی به بیماران مبتلا به M.S توصیه می کنند که سیگار را ترک کنند. سرویس های مراقبت بهداشتی برای این دسته از بیماران باید بر اساس چنین تغییراتی در سبک  زندگی بیماران مبتلا به M.S باشد." سیگار کشیدن یکی از مهم ترین عوامل خطر در بیماری M.S است. مهم تر از این، یافته های خاصل از این مطالعه نشان داد که ترک سیگار موجب به تأخیر انداختن شروع مراحل پیشرفته بیماری M.S می شود و دارای اثرات محافظتی است. بنابراین، سیگار کشیدن حتی پس از تشخیص ابتلا به بیماری M.S نیز یک عامل خطر است. محققین در این مطالعه آزمودنی ها را بر اساس وضعیت سیگار کشیدن به 4 دسته تقسیم کردند. در مقایسه بین افرادی که پس از تشخیص ابتلا سیگار را ترک نکردند با افرادی که این عادت را تغییر دادندف روند پیشرفت بیماری پس از ترک سیگار بسیار به تأخیر افتاد. به بیان دقیق تر، سیگار کشیدن موجب افزایش 7/4 درصدی سرعت پیشرفت بیماری شد. محققین خاطر نشان کردند که طول دوره بهبود علایم در افرادی که سیگار را ترک کردند، کوتاه تر از افراد سیگاری بود. محققین پیشنهاد کردند که برای روشن شدن سازوکارهای مرتبط نیاز به مطالعات بیشتری است. مقاله مرتبط با این مطالعه به صورت آنلاین در مجله  JAMA Neurology منتشر شد.

منبع:


JAMA Neurol. Published online September 8, 2015
 

نظرات بسته شده است.