سویا: مفید برای سلامت قلب زنان

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید نشان داده شد که دریافت رژیم غذایی غنی از سویا به شرط این که در زمان مناسب باشد می تواند اثرات مفیدی بر سلامت قلب زنان داشته باشد. نتایج این مطالعه می تواند اثرات مفیدی بر سلامت قلب و عروق زنان به ویژه در سن یائسگی داشته باشد. نکته قابل توجه در این پژوهش این است که زمان اِعمال عادات غذایی سالم برای حصول نتیجه بهتر بسیار حائز اهمیت است. هدف از این مطالعه ارزیابی اثر دریافت رژیم غذایی غنی شده با سویا بر سلامت قلب و عروق قبل و پس از یائسگی بود. این پژوهش بر روی مدل حیوانی ( میمون) انجام شد. میمون ها در این مطالعه به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه قبل از یائسگی با رژیم غذایی غنی شده با پروتئین سویا تغذیه شد و در گروه دیگر رژیم غذایی بر پایه پروتئین حیوانی اِعمال شد. سپس با عمل جراحی تخمدان های میمون ها برداشته شد تا شرایط یائسگی در آن ها ایجاد شود. در این زمان یک تعداد از میمون ها در گروه رژیم غذایی غنی شده با پروتئین سویا قرار گرفتند و تعدادی از گروه رژیم غذایی با پروتئین حیوانی به پروتئین سویا؛ تعدادی از گروه رژیم غذایی با پروتئین سویا به پروتئین حیوانی و گروه چهارم نیز همچنان به دریافت پروتئین حیوانی ادامه دادند. پس از گذشت 34 ماه، مقادیر کلسترول در گروهی که قبل و پس از یائسگی پروتئین سویا دریافت کرده بودند در مقایسه با گروهی که پس از یائسگی پروتئین سویا دریافت کرده بود، در حد مطلوبی گزارش شد. از نتایج این مطالعه در مجله Menopause منتشر شد.

منبع:

Giselle C. Meléndez, et al. Beneficial effects of soy supplementation on postmenopausal atherosclerosis are dependent on pretreatment stage of plaque progression. Menopause, 2014.
 

نظرات بسته شده است.