سن شروع قاعدگی ، یک عامل پیش گویی کننده بیمار قلبی

بر اساس یکی از مقالات چاپ شده در مجله Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism   نشان داده شده است که سن شروع قاعدگی با افزایش شاخص توده بدنی (BMI)، دور کمر و به طور کلی چاقی در بزرگسالی در ارتباط است. هدف مطالعه مذکور این بود که همبستگی و ارتباط عوامل مرتبط با تولید مثل زنان از قبیل؛ سن شروع قاعدگی، تعداد زایمان، سن یائسگی و وضعیت یائسگی با میزان چربی بدنی ارزیابی شود. به بیان دکتر کارولین- اس- فوکس؛ نویسنده مسئول این مقاله، ما متوجه شدیم که قاعدگی زود با چاقی در ارتباط است در حالی که سن یائسگی ارتباطی با آن ندارد. زنان پس از یائسگی اغلب دارای چاقی و اضافه وزن می باشند که به نظر این به دلیل سن باشد تا زمان وقوع یائسگی.
این مطالعه بر روی 1638 زن  در دامنه سنی 40 به بالا انجام شد. طول مدت این مطالعه از سال 2002 تا 2005 بود. آزمودنی ها کمتر از 160 کیلوگرم وزن داشتند و باردار نبودند. آزمودنی ها برای ارزیابی چربی احشایی( کمربند چربی دور شکم) و چربی زیر پوستی، در آزمایشگاه مورد بررسی های بدنی قرار گرفتند. پس از همگن سازی افراد از لحاظ سن، استعمال سیگار، مصرف الکل،فعالیت بدنی، هورمون درمانی، ارتباط چربی زیر پوستی و احشایی با عوامل تولید مثلی زنان مورد بررسی قرار گرفت. یافته های حاصل از مطالعه نشان داد که عوامل مذکور با چربی کلی بدن نه فقط چربی احشایی یا زیر پوستی در ارتباط است، به بیان دیگر با توزیع چربی در ناحیه خاصی همبستگی ندارد. این نتایج از دیدگاه پیشگیری اهمیت دارند به طوری که می توان با شناسایی زنان در معرض خطر چاقی و عواقب ناشی از آن مانند بیماری قلبی و  اصلاح شیوه زندگی از بروز عارضه های مرتبط با چاقی جلوگیری کرد.

منبع:

C. S. Fox. Association of Female Reproductive Factors with Body Composition: The Framingham Heart Study. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2012
 

نظرات بسته شده است.