سلنیوم و بیماری قلب و عروق

بر اساس نتایج یک مطالعه ی جدید نشان داده شد که دریافت سلنیوم به صورت مکمل سلنیوم اثری بر پیشگیری از بروز بیماری قلبی و عروقی به ویژه در افرادی که هیچ گونه کمبودی از نظر این ماده ی مغذی ندارند نمی شود، علاوه براین می تواند موجب بروز بیماری دیابت نوع 2 نیز گردد. سلنیوم یک عنصر کمیاب است که در گوشت، غذاهای دریایی و سبزیجات یافت می شود و میزان آن در خاک های مختلف متغیر است.  به دلیل اثر محافظتی سلنیوم بر فشار اکسایشی انتظار می رود که این عنصر بر بروز بیماری های مطمن از جمله سرطان و بیماری قلب و عروق مؤثر باشد. در این مطالعه دکتر کارن ریز و همکارانش اثر دریافت مکمل سلنیوم را  بر پیشگیری اولیه از بیماری قلب و عروق مورد بررسی قرار دادند، و نتایج مطالعه آن ها در مجله ی Cochrane Database of Systematic Reviews به چاپ رسید. در مطاعه ی مذکور 12 پژوهش در زمینه اثر دریافت مکمل سلنیوم بر بروز بیماری های قلبی و دیابت نوع 2 مورد بررسی قرار گرفت. به بیان دکتر ساوریو استرنجز، نویسنده ی مسئول این مقاله؛ سلنیوم اثر معناداری در پیشگیری از مرگ و میر ناشی از بیماری های قلب و عروق و یا هر گونه بیماری دیگری که به مرگ منجر شده بود نداشت. و در مجموع هیچ گونه مدرکی مبنی بر اثرات مثبت یا منفی مصرف سلنیوم بر بیماری قلب و عروق وجود ندارد. بنابراین ما نمی توانیم دریافت مکمل سلنیوم را به عنوان راهی برای پیشگیری از بورز بیمار ی های قلب و عروق توصیه کنیم. در ادامه وی افزود؛ علاوه براین بر اساس یافته های این پژوهش نمی توان افزایش خطر بروز بیماری دیابت نوع 2 که همراه با مقادیر بالای سلنیوم در خون است را نادیده گرفت.

منبع:

Rees K, Hartley L, Day C, et al. Selenium supplementation for the primary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev 2013.

نظرات بسته شده است.