سلامت مغز در گروی سلامت قلب

بر اساس نتایج یک مطالعه ی جدید نشان داده شد که افرادی که از بیماری قلب و عروق و دیابت نوع 2 رنج می برند در خطر کاهش عملکرد شناختی خود نیز می باشند. بر طبق نتایج موجود بیماری قلبی و عروقی نقش مهمی را در بروز مشکلات شناختی، قبل از بروز علایم بالینی در بیماران دارد. پژوهش های زیادی تا به امروز به بررسی ارتباط بین بیماری دیابت نوع 2 و اختلال عملکردی مغزی پرداختند ولی این مطالعه جزء اولین مطالعاتی است که به بررسی ارتباط بین بیماری ها قلبی و عروقی و اختلال عملکردی می پردازد. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که عوامل همراه با بیماری قلبی و عروقی مانند وضعیت عروقی و پلاک های کلسیفیه شده و نه دیابت نوع 2 به تنهایی می توانند زمینه ساز بروز اختلال و کاهش شناخت شوند. به طور کلی در این مطالعه ارتباط بین وضعیت عروقی و پلاک های کلسیفیه شده و سایر عوامل خطر همراه با بیماری دیابت نوع 2 و کاهش عملکرد شناختی پرداخته شد. این مطالعه از سال 1998 تا 2006 انجام شد.  به بیان دیگر، در این مطالعه سعی شد تا ارتباط بین آترواسکلروز و نقص شناختی در بیماران دیابتی مورد بررسی قرار گیرد، برخلاف مطالعات قبلی که تنها اثر خود بیماری دیابت نوع 2 بر نقص شناختی مورد بررسی قرار داده اند. بدین منظور سرعت پردازش اطلاعات و حافظه و همچنین نحوه ی تفکرآزمودنی با آزمون های مربوطه مورد ارزیابی قرار گرفت. لازم به ذکز است که سعی شد تاآزمودنی ها از لحاظ زمینه ی ژنتیکی و محیطی یکسان باشند تا آزمون به لحاظ بالینی از روایی و اعتبار کافی برخوردار باشد. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که آزمودنی هایی که علاوه بر دیابت نوع 2 در شرف ابتلا به عوارض قلبی و عروقی ناشی از دیابت نیز می باشند، بیشتر در معرض خطر ابتلا به نقص شناختی هستند. بنابراین، به دلیل نیاز مغز به جریان ثابت خون، بیماری های قلبی و عروقی ناشی از دیابت نوع 2 می تواند عامل اصلی ابتلا به نقص شناختی در مقایسه با دیابت نوع 2 به تنهایی، در نظر گرفته شود.

منبع:

Christina E. Hugenschmidt,et al. The influence of subclinical cardiovascular disease and related risk factors on cognition in type 2 diabetes mellitus: The DHS-Mind study. Journal of Diabetes and its Complications, 2013

نظرات بسته شده است.