سطوح ملاتونین سرمی و خطر ابتلا به دیابت نوع 2

بر اساس نتایج مطالعه ای نشان داده شد که میزان ابتلا به دیابت نوع 2 در زنان دارای سطوح پایین ملاتونین بیش از زنانی است که سطوح ملاتونین بیشتری دارند. به بیان دکتر سیاران ام سی مولان؛ این مطالعه اولین مطالعه ای است که رابطه ی بین ملاتونین و ابتلا به دیابت نوع 2 را مورد بررسی قرار داده است. به طور دقیق، هنگام مقایسه ی گروه دارای ملاتونین بالا با گروهی که میزان ملاتونین پایینی داشتند، میزان ابتلا به دیابت در حدود 2 برابر تخمین زده شد. در این مطالعه منشاء ترشح و رها سازی ملاتونین و همچنین عاملی که باعث افزایش و کاهش آن می شود مورد ارزیابی قرار گرفت. قدم بعدی، در مطالعات آینده این است که مشخص شود آیا افزایش تولید ملاتونین از طریق افزایش ساعات قرار گیری در تاریکی یا از طریق مکمل یاری می تواند موجب  افزایش حساسیت به انسولین گردد؟ دکتر ام سی مولان و همکارانش توضیح دادند که ملاتونین از غده ی پینآل ترشح می شود و در طی شب و در حدود 3 تا 5 ساعت پس از شروع خواب به بیشترین میزان می رسد. بسیاری از مطالعات حیوانی و انسانی نشان داده اند که گیرنده های ملاتونین در بسیاری از بافت ها ی بدن از جمله غده ی پانکراس وجود دارند. در تعدادی از مطالعات اثر محافظتی ملاتونین در ابتلا به بیماری دیابت نوع 2 مورد بررسی قرار گرفته است با وجود این نتایج آن ها تناقض دارد. در این مطالعه؛ نمونه های خونی و ادرار  2000 آزمودنی غیر مبتلا به دیابت مورد بررسی قرار گرفت. دکتر ام سی مولان و همکارانش متذکر شدند که اختلال در خواب نیز یکی از عوامل ابتلا به دیابت نوع 2 می باشد. از آنجایی که اختلالات خواب وبی خوابی مب تواند به دلیل کاهش میزان ملاتونین باشد، بنابراین ارتباط بین دیابت نوع 2 و میزان ملاتونین برجسته تر می شود.

منبع:

Ciaran J. McMullan, et al. Low Levels of Melatonin Up Risk for Type 2 Diabetes. JAMA. 2013

نظرات بسته شده است.