سطح پایینتر قند خون برای حافظه مفید است

نتایج یک مطالعه جدید نشان میدهد، سطح بالاتر قند خون حتی درمحدوده نرمال نیز باعث افزایش مشکلات مربوط به حافظه می شود.
این مطالعه که در آلمان انجام شد،  شامل 141 شرکت کننده با میانگین سنی 63 سال  بود که هیچ یک از آنها به دیابت یا پره دیابت و اختلال تحمل گلوکز مبتلا نبودند. این مطالعه افراد دارای اضافه وزن، افرادی که بیش از 3 واحد الکل در روز می نوشیدند و هم چنین افرادی که دارای سابقه مشکلات حافظه بودند را در بر نمی گرفت.
پژوهشگران مهارت های حافظه و سطح قند خون را در این افراد آزمایش نمودند. بعلاوه، با استفاده از تصویربرداری مغزی سایز هیپوکامپوس، منطقه ای در مغز که نقش مهمی در حافظه ایفا می کند، را اندازه گیری کردند.
نتایج نشان داد افراد دارای سطح پایینتر قند خون  درانجام تست های حافظه بهتر عمل می کنند. بعنوان مثال،  در یکی از تست ها از شرکت کننده ها خواسته شد 30 دقیقه بعد از شنید یک لیست 15 لغتی، این لغات را به یاد آورند. در این تست، افراد دارای سطح پایینتر قند خون نسبت به افراد دارای سطوح بالاتر قند خون، بیشترین لغات را به خاطر می آوردند. هم چنین این پژوهشگران یافتند سایز منطقه هیپوکامپوس در افراد دارای سطوح پایینتر قند خون بزرگتر است.
این نتایج نشان میدهد حتی در افراد دارای سطح نرمال قند خون، میزان پایینتر قند خون می تواند در پیشگیری از مشکلات مربوط به حافظه موثر باشد.

منبع:

Agnes Floel, et al “Higher glucose levels associated with lower memory and reduced hippocampal microstructure”  Neurology November 12, 2013 81:1746-1752.

نظرات بسته شده است.