سزارین احتمال ابتلا کودک به آلرژی را افزایش میدهد

نتایج یک مطالعه جدید نشان میدهد که نوزادان متولد شده با عمل سزارین احتمال بیشتری برای ابتلا به  آلرژی دارند.
پژوهشگران بیش از 1200 نوزاد را در 1 ماهگی، 6 ماهگی، 1 سالگی و 2 سالگی مورد بررسی قرار دادند. بررسی ها نشان داد کودکانی که به روش سزارین متولد می شوند در 2 سالگی پنج برابر بیشتر از کودکانی که با زایمان طبیعی به دنیا آمده اند در معرض حساسیت و آلرژی قرار دارند. کودکان متولد شده با عمل سزارین به آلرژن های معمول مثل ذرات غبار و حیوانات خانگی حساسیت نشان می دهند.
به نظر میرسد زایمان طبیعی کودک را  با باکتری های مفیدی مواجه می کند که این میکروارگانیسم ها بر رشد سیستم ایمنی و غلبه بر آلرژی  تاثیرگذار هستند. پژوهشگران معتقدند مواجهه نوزاد با این باکتری ها در کانال تولد اثر مهمی بر سیستم ایمنی آنها دارد.
نوزادان متولد شده با عمل سزارین دارای الگوی در معرض خطری از میکروارگانیسم های طبیعی روده هستند که باعث می شود بدن آنها د رمواجهه با  آلرژن ها  بیشتر مستعد تولید آنتی بادی IgE باشد. IgE با بروز آلرژی و آسم در ارتباط می باشد.

منبع:

annual meeting of the American Academy of Allergy, Asthma and Immunology in San Antonio, Texas,2013

نظرات بسته شده است.