سرما چربی را می سوزاند

قرارگیری در معرض سرما می تواند چربی سفید ناحیه شکم و ران را به چربی پژ تبدیل کند- چربی پژ کالری را می سوزاند و گرما تولید می کند. نتایج یک مطالعه جدید نشان داد که این فرآیند در افراد چاق مختل می شود.سلول های چربی قهوه ای، نوعی از سلول های چربی هستند که انرژی و قند را برای تولید گرما می سوزانند. نوزادان و حیوانات کوچک برای گرم نگه داشتن خود به این سلول های چربی متکی هستند. سلول های چربی قهوه ای از بروز چاقی در جوندگان پیشگیری می کنند. با وجود این سلول های چربی سفید این قابلیت را ندارند. با وجود این، چربی های سفید می توانند برخی از ویژگی های چربی های قهوه ای را کسب کنند. محصول این فرآیند چربی بژ نام دارد. هنگامی که جوندگان در دمای سرد قرار می گیرند سلول های چربی سفید به بژ تبدیل می شود. به بیان یکی از نویسنده های این مقاله؛ " هدف اصلی ما در این مطالعه ارزیابی اثر سرما بر تبدیل سلول های چربی سفید به بژ در انسان بود." محققین در این مطالعه بافت چربی شکمی 55 فرد را در فصل گرما و سرما ارزیابی کردند. علاوه بر این محققین نمونه چربی رانی 16 فرد را نیز ارزیابی کردند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که دو شاخص چربی سوزی در نمونه های چربی شکمی و رانی که در زمستان گرفته شد بیش تر بود. لحاظ مقاله مرتبط با این مطالعه درEndocrine Society's Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism منتشر شد.

منبع:


Philip A. Kern, et al. The Effects of Temperature and Seasons on Subcutaneous White Adipose Tissue in Humans: Evidence for Thermogenic Gene Induction. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism,

نظرات بسته شده است.