سبک زندگی و افزایش وزن مجدد بعد از بای پس

پژوهشگران یافتند فاکتورهای شیوه زندگی شامل رژیم غذایی و فعالیت بدنی نمی توانند در پیشگیری از افزایش وزن مجدد طی 2 تا 6 سال بعد از جراحی بای پس نقش داشته باشند و در عوض یک عامل غیر قابل اصلاح یعنی انرژی مصرفی در حال استراحت بیشترین ارتباط را با وزن گیری مجدد دارد.
Davidson و همکارانش به  بررسی عوامل اثرگذار بر بازگشت وزن بعد از جراحی بای پس پرداختند. بررسی آنها شامل 140 بیمار بود که قبل از شروع مطالعه ، 2 و 6 سال بعد از جراحی ارزیابی ها را تکمیل کردند. 80% بیماران زن و با میانگین سنی 46 سال بودند. وزن بدن و هم چنین ترکیب بدن، انرژی مصرفی در حال استراحت و تست تردمیل در این زمان ها انجام شد.
از شروع مطالعه تا سال دوم بعد از جراحی وزن بدن از میانگین 134 کیلوگرم به 85 کیلوگرم کاهش یافت و کاهش در توده چربی بیشتر از توده بدون چربی بود. همراه با این کاهش وزن، میزان انرژی مصرفی در حال استراحت نیز  از حدود 2200 کیلوکالری در روز به 1700 کیلوکالری در روز کاهش یافت. دریافت رژیمی نیز از حدود kcal/day 2000 به  kcal/day 1700 افت کرد. میزان فعالیت بدنی گزارش شده توسط بیماران بعد از جراحی از 23% به 34% افزایش داشت.
بررسی های بیشتر نشان داد در پایان دو سال، بیماران 36% از وزن اولیه خود را از دست داده بودند در حالیکه در پایان 6 سال این میزان به 29% وزن اولیه رسید. پژوهشگران با بررسی فاکتورهای شیوه زندگی و انرژی متابولیک طی این مدت به این نتیجه دست یافتند که عوامل سبک زندگی مثل رژیم غذایی و فعالیت بدنی نمی توانند عامل این افزایش باشند در حالیکه توده بدون چربی بدن و انرژی مصرفی درحال استراحت با افزایش وزن مجدد در ارتباط بودند.
این پژوهشگران تاکید کردند، تلاش ها برای جلوگیری از بازگشت وزن در بیماران بوسیله اصلاح سبک زندگی، به دلیل انرژی متابولیک کاهش یافته ممکن است دشوار باشد و مداخلات شدیدتری برای حفظ طولانی مدت وزن لازم است.

منبع:

Davidson L, et al "Resting metabolic rate and fat free mass, not diet or exercise, predict weight regain 6 years after gastric bypass surgery" OBESITY 2012

نظرات بسته شده است.