سبک زندگی فعال و طول عمر

بر اساس نتایج یک مطالعه سوئدی، به طور کلی داشتن سبک زندگی فعال، حتی بدون برنامه ورزشی منظم،  به بهبود سلامت قلب و طول عمر بیشتر منجر می شود.
پژوهشگران سوئدی به سرپرستی Elin Ekblom-Bak به بررسی حدود 3900 مرد و زن در استکهلم پرداختند، پژوهشگران در این مطالعه به بررسی تاثیر فعالیت های روزمره غیرورزشی پرداختند، فعالیت هایی نظیر امور منزل، رسیدگی به باغچه و گل ها، تعمیرات ماشین و… طبق نظر این پژوهشگران برای افراد سالمند که به طور معمول کمتر از افراد جوان به فعالیت های ورزشی منظم می پردازند، پرداختن به فعالیت های روزمره از طریق کاهش مدت زمان نشستن در اوقات فرغت به بهبود سلامت آنها کمک می کند. بین سال های 1997 تا 1999 بیش از 5 هزار فرد 60 ساله برای شرکت در این مطالعه دعوت شدند. در شروع پرسشنامه ای در زمینه سابقه سلامت، سبک زندگی، فعالیت های روزانه و هم چنین اطلاعات در زمینه تست های پزشکی و اندازه گیری های معمول برای هر فرد تکمیل شد.
در پایان مشخص شد، صرفنظر از سطح فعالیت بدنی منظم هر فرد، افرادی که در طول روز بیشتر فعال بوده و مدت زمان کمتری در طول روز به فعالیت های نشسته اختصاص میدهند دور کمر و سطح کلسترول خون پایینتری دارند. در پایان 5/12 سال  پیگیری مشخص شد افرادی که در کل سبک زندگی فعال تری دارند(صرفنظر از فعالیت های بدنی منظم) کمتر به بیماری های قلبی مبتلا شده و خطر کمتری برای مرگ دارند.
طبق نظر این پژوهشگران نشستن زیاد  با کاهش انقباض عضله و کاهش جریان خون باعث کاهش کارایی بسیاری فرآیندهای بدن از جمله جذب گلوکز از خون می شود.

منبع:

Elin Ekblom-Bak, et al “The importance of non-exercise physical activity for cardiovascular health and longevity”Br J Sports Med,2013.

نظرات بسته شده است.