سبوس برنج در پیشگیری از سرطان موثر است؟

مرکز سرطان دانشگاه کلرادو شواهد امیدوارکننده ای از خواص مصرف سبوس برنج در پیشگیری از سرطان ارائه داده است.
رایان و همکارانش به بررسی این موضوع پرداختند که آیا سبوس برنج می تواند هم چنین به بهبود پاسخ ایمنی ضد سرطان و تغییر متابولیسم فلور میکروبی روده در جهت محافظت علیه سرطان روده کمک کند؟
نتایج بررسی های پژوهشگران نشان داد، تعادل ظریفی بین اجزای فعال در سبوس برنج است که در کنار هم فعالیت های ضد سرطانی نشان میدهند از جمله توانایی برای مهار تکثیر سلولی، تغییر پیشرفت چرخه سلولی و شروع مرگ سلولی برنامه ریزی شده که بعنوان آپوپتوز در سلول  های بدخیم شناخته شده است. کار بر روی سلول های سرطانی و مدل های حیوانی نشان میدهد که اجزای زیستی  فعال سبوس برنج نه تنها درون سلول های سرطانی بلکه در اطراف سلول ها نیز فعالیت دارند،  این اجزا نه تنها از رشد سلول‌های سرطانی جلوگیری می‌کنند بلکه در ارتقاء کارایی سلول‌های سالم نیز کمک کننده هستند
سبوس برنج حاوی پلی فنول ها، فرولیک اسید، تریسین، β سیتوسترول، γاوریزانول، توکوترینول ها/توکوفرول ها و اسیدفیتیک می باشد. بیش از 100 نوع برنج در جهان وجود دارد که هریک دارای ترکیب منحصر به فردی از اجزاء فعال زیستی می باشند، تعیین اینکه موثرترین این اجزاء کدامند و چه مقدار دریافت روزانه از آنها برای بروز اثرات مطلوب لازم است، چالش بزرگی برای دانشمندان ایجاد کرده است.
گنجاندن سبوس برنج در وعده‌های غذایی می‌تواند تاثیر چشمگیری بر سلامتی داشته باشد.

منبع:

Angela J. Henderson ,et al  “Chemopreventive Properties of Dietary Rice Bran: Current Status and Future Prospects” Adv Nutr vol. 3: 643-653, 2012

نظرات بسته شده است.