سازو کار اصلی اثرات مفید فعالیت ورزشی کشف شد

اثرات  فعالیت ورزشی در ارتقاء سلامتی و ازفیش طول عمر روشن است، با وجود این تغییرات ناشی از آن، که موجب بروز اثرات مفید در بدن می شود، کمتر شناخته شده است. مقاله ای که در Cell Metabolism  به چاپ رسید، سازو کار اثرات مفید فعالیت ورزشی را تا حدودی روشن ساخت. به بیان نیسنده مسئول این مقاله، " رهایش پیام های ناشی از اثر فعالیت ورزشی بر یک اندام برای مثال عضلات فعال به گردش خون موجب اثر بر سایر اندام ها از قبیل کبد و سلول ها چربی می شود." مطالعات موجود در این زمینه نشان می دهند که یک پروتئین به نام  PGC-1∝  در عضلات یافت می شود که مسئول پاسخ عضلات به فعالیت ورزشی است.  با وجود این، این که PGC-1∝- چگونه پاسخ عضلات اسکلتی فعال به  فعالیت ورزشی را به سایر اندام ها هدایت می کند، همچنان روشن نیست. در این پژوهش، محققین بیان PGC-1∝  تحریک کردند و سپس مواد حاصل از سوخت و ساز در عضلات فعال موش ها را رد گیردی نمودند. آن ها به این نتیجه رسیدند که بتا آمینو ایزوبوتیرات که یکی از مواد حاصل از سوخت وساز در سلول های عضلانی است، بیان ژن ها درگیر در کالری سوزی را در سلول های چربی افزایش می دهد. بدین ترتیب می تواند افزایش وزن را کنترل نموده و به حفظ مقادیر طبیعی قند خون نیز کمک کند. در واقع می توان گفت که در هنگام فعالیت ورزشی مقادیر بتا آمینو ایزوبوتیرات افزایش می یابد که با عوامل خطر بیماری های سوخت و سازی رابطه معکوس دارد. به طور ویژه، مقادیر بتا آمینو ایزوبوتیرات با مقادیر قند خون، انسولین، تری گلیسیرید و کلسترول تام  نیز رابطه مکوس دارد. در نهایت می تواند گفت که هر چه  این عامل (بتا آمینو ایزوبوتیرات) بیشتر باشد،  شاخص توده بدنی نیز کمتر است. این کشف می تواند هم به عنوان یک راهبرد پیشگیری و هم درمانی- هر دو-  در زمینه بیماری های مزمن مورد توجه قرار گیرد.
منبع:


Reference: Roberts et al. Beta-Aminoisobutyric Acid Induces Browning of White Fat and Hepatic Beta-Oxidation and Is Inversely Correlated with Cardiometabolic Risk Factors. Cell Metabolism, January 2014.
 

نظرات بسته شده است.