ساده ترین راه ایجاد نشاط روزانه

برطبق نتایج تحقیقات جدید، افرادی که در روز 7 واحد میوه و سبزی استفاده می کنند از بیشترین میزان شادی و سلامت روحی برخوردارند.
پژوهشگران انگلیسی در  دانشگاه وارویک  به  بررسی عادات غذایی 80000 نفر که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، پرداختند. شرکت کنندگان در این مطالعه به پرسشنامه هایی در مورد عادات غذا خوردن  و هم چنین احساس خود از شادی یا افسردگی پاسخ دادند. در این مطالعه هر واحد حدود 80 گرم ( 8/2 اونس) در نظر گرفته شده بود.
نتایج نشان داد سلامت روحی با افزایش تعداد واحدهای میوه و سبزی روزانه بهبود یافته و با دریافت 7 واحد میوه و سبزی به بالاترین حد خود میرسد. بر طبق این نتایج برای داشتن احساس شادی و سلامت روان خوردن 7 واحد میوه و  سبزی در طول روز توصیه می شود.
به گفته دکتر سارا استوارت براون  نتایج این مطالعه بسیار شگفتی آور بوده است. در حال حاضر بسیاری دولت های غربی مصرف 5 واحد میوه و سبزی را برای محافظت علیه بیماری های قلبی و سرطان به مردم توصیه می کنند.
البته باید توجه داشت که این نتایج تنها کافی نیست و مطالعات کامل تری برای تایید قطعی آن لازم است.

منبع:

David G. Blanchflower,et al” Is Psychological Well-Being Linked to the Consumption of Fruit and Vegetables?” journal Social Indicators Research,2012

نظرات بسته شده است.