زیاد نشستن و افزایش ابتلا به دیابت و بیماریهای مزمن

افرادی که ساعات زیادی را در طول روز، صرف نشستن می کنند بی آنکه از جای خود برخیزند و تحرکی داشته باشند باید مراقب سلامتی خود باشند، چرا که به نظر می رسد خطر ابتلا به دیابت، سرطان ، پرفشاری خون و بیماری قلبی با افزایش مدت زمان نشستن افزایش می یابد. مطالعه جدیدی بر این نظر است که هر چه مدت زمان نشستن بیشتر باشد احتمال ابتلا به بیماری های مزمن، مانند سرطان، دیابت و بیماری های قلبی نیز بیشتر است.
معمولا مردان بیشتر از زنان در معرض ابتلا به بیماری های قلبی عروقی، پرفشاری خون و دیابت می باشند. مطالعات زیادی در مورد تاثیر ورزش و فعالیت جسمانی بر سلامت کلی و پیشگیری از ابتلا به بیماری های مزمن انجام شده است و  این نکته ای به اثبات رسیده است که افرادی که از نظر جسمی فعال تر می باشند از نظر ابتلا به بیماری های مزمن نسبت به افراد کم تحرک ایمن ترند. اما این نکته که مدت زمان نشستن جدای از میزان فعالیت، چه تاثیری بر وضعیت سلامتی دارد کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از این جهت محققان دانشگاه کنزاس استرالیا ، تحقیقاتی را در مورد افرادی که زمان زیادی از روز را به صورت نشسته سپری می کنند مانند کارمندان اداره جات، رانندگان و … انجام دادند.
این مطالعه بیش از 63000 مرد استرالیایی 45 تا 65 ساله را مورد بررسی قرار داد. محققان از افراد شرکت کننده سوالاتی را در مورد سابقه ابتلا به بیماری های مزمن و همچنین در مورد مدت زمان نشستن در طول روز پرسیدند. در مقایسه و بررسی این اطلاعات تفاوت های ناشی از عواملی مانند سطح فعالیت جسمانی، سن، درآمد، تحصیلات، قد و وزن نیز در نظر گرفته شده است. افراد از نظر میزان نشستن به چهار گروه تقسیم شدند؛ میزان نشستن کمتر از 4 ساعت، 4 تا 6 ساعت، 6 تا 8 ساعت و بیش از 8 ساعت.
نتایج حاصل از مطالعه نشان داد افرادی که به مدت 4 ساعت یا کمتر در روز می نشینند نسبت به افرادی که بیش از  4 ساعت در روز می نشینند، کمتر مستعد ابتلا به بیماری های مزمن مانند سرطان، دیابت، مشکلات قلبی یا پرفشاری خون می باشند. همچنین خطر ابتلا به بیماری های مزمن در مردانی که حداقل 6 ساعت در شبانه روز می نشینند، به طور معناداری بیشتر است.  با افزایش مدت زمان نشستن، خطر ابتلا به بیماری های مزمن به طور پلکانی افزایش می یابد و این خطر در افرادی که بیش از 8 ساعت در روز می نشینند بیشترین میزان را دارد.
بدیهی است که هر چه مدت زمان نشستن بیشتر باشد، نشان دهنده این است که مدت زمان کمتری صرف فعالیت جسمانی می شود اما موضوع فقط این نیست که افراد به میزان کافی ورزش نمی کنند بلکه بالا بودن میزان نشستن نیز به خودی خود بر روی سلامت تاثیرگذار است.
به هر حال بسیاری از کارهای اداری  ایجاب می کنند که فرد برای مدت زمان زیادی در حالت نشسته باشد، که این حالت ممکن است برای سلامتی خطرناک باشد چراکه فرد در این شرایط بسیار غیرفعال است و  انرژی بسیار کمی مصرف می کند.
نکته عملی:  بنابراین توصیه می شود به منظور کاهش خطر ابتلا به بیماری های مزمن، افراد در صورت امکان در فاصله های مشخصی از جای خود برخیزند و  چند قدمی راه بروند. همینطور سعی کنند مسافتی از مسیر رفت و برگشت را پیاده طی کنند و در انجام فعالیت های ورزشی نیز برنامه منظمی داشته باشند
 

منبع:

Richard R Rosenkranz et al “Chronic disease and sitting time in middle-aged Australian males: findings from the 45 and Up Study” the International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity,2013

نظرات بسته شده است.