زنان چاق باید افزایش وزن بارداری خود را کنترل کنند

با توجه به توصیه های جدید کالج متخصصان زنان و زایمان آمریکا، زنان دارای اضافه وزن یا چاق نسبت به زنان با وزن نرمال باید وزن کمتری در دوران بارداری به دست آوردند.
 دستورالعمل ها، که بر اساس وزن قبل از بارداری زنان می باشد، توصیه کرده اند که زنان دارای اضافه وزن باید بین 15 تا 25 پوند (11-7 کیلوگرم) در طول سه ماهه دوم و سوم کسب کنند، در حالی که زنان چاق نباید اضافه وزنی بیشتر از 11 تا 20 پوند(9-5 کیلوگرم) داشته باشند.  زنان نرمال و کم وزن به ترتیب باید بین 25 تا 35 پوند (16-11 کیلوگرم)  و 28 تا 40 پوند (18-5/12 کیلوگرم) وزن کسب کنند.
البته برخی پزشکان این مقدار اضافه وزن را نیز برای زنان چاق و دارای اضافه وزن زیاد میدانند و مخالف این دستورالعمل ها هستند.
 وزن بر اساس نمایه توده بدن (BMI)، بر اساس وزن و قد دسته بندی می شود.  BMI بین 5/18 و 9/24 وزن طبیعی ، بین 25 و 9/29 دارای اضافه وزن و بیشتر از 30 چاق در نظر گرفته شده است.
افزایش وزن بیش از حد زنان چاق در دوران بارداری آنها را درمعرض خطر دیابت حاملگی و عواقب پزشکی بعد وضع حمل قرار میدهد. هم چنین احتمال تولد نوزادان بزرگتر از حد نرمال و خطر چاقی در کودکی و بزرگسالی را افزایش میدهد. هم چنین افزایش وزن کم در بارداری  نیز می تواند به تولد نوزادان کوچک و مستعد ابتلا به بیماری های قلبی، دیابت، فشار خون بالا در کودکی و بزرگسالی منجر شود.
پژوهشگران توصیه می کنند تمام زنان قبل از بارداری سعی در اصلاح عادات غذایی و رساندن وزن خود به محدوده نرمال داشته باشند. زنان با وزن نرمال، راحت تر باردار شده و زایمان آسانتری نیز دارند.

منبع:

Committee Opinion No. 548: Weight Gain During Pregnancy Obstetrics & Gynecology. 121(1):210-212, January 2013

نظرات بسته شده است.