زمان شروع غذای جامد برای کودک و خطر ابتلا به دیابت

نتایج یک مطالعه جدید نشان میدهد، کودکانی که قبل از سن 4 ماهگی و یا بعد از  6 ماهگی دریافت غذای جامد را شروع می‌کنند، بیشتر از کودکانی که در سن مناسب غذای جامد دریافت می‌کنند در معرض خطر ابتلا به دیابت نوع 1 قرار دارند.
شیوع دیابت نوع 1 به سرعت در جهان بویژه در میان کودکان کمتر از 5 سال در حال افزایش است.  یکی از فاکتورهای اصلی و مورد مطالعه رژیم غذایی کودک می باشد، در این مطالعه پژوهشگران به بررسی شیرخواران متولد شده در منطقه دنور که دارای بستگان درجه یک مبتلا به دیابت بودند پرداختند.
نتایج بررسی های این پژوهشگران نشان داد شیرخوارانی که زودتر یا دیرتر از زمان توصیه شده (4تا 6 ماه) غذای کمکی را شروع کردند، بیشتر در معرض ابتلا به دیابت نوع 1 بودند.
پژوهشگران یافتند کودکانی که زودتر از زمان مناسب میوه مصرف کردند و همینطور کودکانی که دیرتر از زمان مناسب برنج و جوی دوسر دریافت نمودند، در معرض افزایش خطر ابتلا به دیابت نوع 1 می‌باشند. در حالیکه خطر بروز دیابت نوع 1 در کودکانی که در زمان آغاز مصرف گندم و جو همچنان با شیر مادر تغذیه می‌شدند، کاهش یافت. این نتایج نشان میدهند که غذاها و آنتی ژن های مختلف در این مسئله نقش متفاوت دارند  و ارتباط پیچیده ای بین زمان شروع غذای کمکی و نوع غذاهای مصرفی با خطر ابتلا به دیابت نوع 1 وجود دارد.
به طور خلاصه، به نظر می‌رسد در کودکان دارای زمینه ارثی، شروع تغذیه با غذاهای جامد در 4 و 5 ماهگی و همراه با ادامه تغذیه با شیر مادر ایمن بوده و خطر ابتلا به دیابت نوع 1 را به حداقل می رساند.

منبع:

Brittni Frederiksen, et al “Infant Exposures and Development of Type 1 Diabetes Mellitus: The Diabetes Autoimmunity Study in the Young (DAISY)” JAMA Pediatrics July 8, 2013.

نظرات بسته شده است.