رژیم گیاه خواری و کاهش مرگ ومیر

بر اساس نتایج یک مطالعه ی جدید نشان داده شد که رژیم گیاه خواری می تواند موجب کاهش میزان مرگ و میر شود. ارتباط احتمالی بین رژیم غذایی و میزان مرگ و میر به عنوان یک موضوع مهم پژوهشی پذیرفته شده است. رژیم های گیاه خواری می توانند موجب کاهش خطر ابتلا به چندین نوع بیماری مزمن شامل؛ فشارخون، سندرم متابولیک، دیابت ملیتوس و ایسکمی قلبی شوند. در این مطالعه محققین تمام علت های اصلی و همچنین دلایل زمینه ای مرتبط با مرگ ومیر را در 73308 زن و مرد مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش آزمودنی ها بر اساس پرسشنامه ی غذایی  در 4 گروه؛ غیر گیاه خوار، نیمه گیاه خوار یا شبه گیاه خوار (شامل غذاهای دریایی)، لاکتو- اُوو گیاه خوار (شامل شیر و تخم مرغ وگیاه خوار مطلق (شامل تمام فرآورده های حیوانی) تقسیم شدند. بر طبق یافته ها نشان داده شد که آزمودنی ها گروه گیاه خوار مطلق عمر بیشتری کرده بودند، تحصیلات بالاتری داشتند، الکل کمتری مصرف می کردند، کمتر سیگار می کشیدند، بیشتر به فعالیت ورزشی می پرداختند و لاغرتر بودند. با وجود این در این مطالعه سازوکار اثر رژیم گیاه خواری بر کاهش میزان مرگ ومیر روشن نشد و برای شفاف سازی این مسئله نیاز به تحقیقات بیشتری می باشد. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که پیروی از رژیم غذایی گیاه خواری در مردان باعث کاهش بیشتر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی و ایسکی قلبی در مقایسه با زنان شد. به طور کلی بر اساس نتایج این مطالعه نشان داده شد که پیروی از رژیم گیاه خواری می تواند موجب کاهش خطر مرگ ومیر در آزمودنی های  گیاه خوار در مقایسه با گروه کنترل شود. علاوه بر این، در این مطالعه نشان داده شد که رژیم های نیمه گیاه خواری و گیاه خواری لاکتو- اُوو نیز می توانند موجب کاهش میزان مرگ ومیر در مقایسه با رژیم های غیر گیاه خوار گردند.

منبع:

  Michael J. Orlich, et al. Vegetarian Dietary Patterns and Mortality in Adventist Health Study 2. JAMA Internal Medicine, 2013

نظرات بسته شده است.