رژیم پرپروتئین مناسب برای کاهش وزن

طبق گزارش بنیاد شورای بین المللی مواد غذایی، زنانی که از یک رژیم غذایی پرپروتئین پیروی می کنند نه تنها از افزایش وزن جلوگیری می کنند بلکه می توانند به کاهش وزن دلخواه خود نیز دست یابند.
پژوهشگران دانشگاه مینه سوتا و دانشگاه علوم بهداشت نورث وسترن به سرپرستی دکتر Noel Aldrich به بررسی بیش از 1800 زن 40 تا 60 ساله آمریکایی بعنوان جمعیت نمونه ملی پرداختند. هدف از این بررسی ارزیابی درک افراد از منابع پروتئینی و نیازهاو نیز پی بردن به میزان روی آوردن زنان میانسال به رژیم های پروتئینی برای حفظ وزن بود.  
نتایج بررسی نشان داد، اغلب این زنان به درستی قادر به شناسایی منابع خوب پروتئین  و هم چنین  تعیین درصدی از انرژی رژیم غذایی که می بایست از مواد پروتئینی تامین گردد،  بودند.
نتایج نشان داد بیش از نیمی از زنان چاق و %43 از زنان به طور کلی، پروتئین دریافتی بیشتری به منظور پیشگیری از افزایش وزن داشتند. این زنان گزارش کردند که میزان افزایش پروتئین دریافتی مطابق با میزان توصیه شده در راهنماهای رژیمی 2010 بوده است.
همچنین  این پژوهشگران تاکید کردند؛ برخلاف تصور عمومی که در درجه اول رژیم و بعد از آن فعالیت بدنی دارای اهمیت است، در بسیاری برنامه های کاهش وزن توجه به این دو عامل در یک سطح برای رسیدن به نتیجه دلخواه توصیه می شود.

منبع:

Noel D. Aldrich, et al “Perceived Importance of Dietary Protein to Prevent Weight Gain: A National Survey among Midlife Women” Journal of Nutrition Education and Behavior Volume 45, Issue 3 , Pages 213-221, May 2013.

نظرات بسته شده است.