رژیم مدیترانه ای خطر بیماری های قلبی را کاهش می دهد.

بیماری های قلبی و عروقی (CVD) به گروهی از بیماری ها اشاره دارد که بر قلب و عروق خونی اثر گذاشته و شامل سکته، حمله قلبی و بیماری های قلبی می شود. بیماری قلبی عمده ترین دلیل مرگ و میر در زنان و مردان در آمریکا است و سالانه جان حدود 610،000 نفر را می گیرد. حملات قلبی بر حدود 735،000 آمریکایی در سال اثر می گذارد در حالیکه حدود 800،000 نفر به سکته مبتلا می شوند. پیروی از رژیم سالم عامل کلیدی در کاهش خطر CVD است و مطالعات بی شماری فواید رژیم مدیترانه ای را در این زمینه نشان داده اند.
مطالعه اخیر منتشر شده در مجله علمی اروپایی قلب نشان می دهد سالمندانی که از رژیم مدیترانه ای پیروی می کنند نسبت به آن هایی که رژیم غربی داشته اند، در معرض خطر کمتری برای حملات قلبی، سکته و مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی قرار دارند.
رژیم مدیترانه ای اصولاً سرشار از غذاهای گیاهی مثل میوه ها و سبزیجات، غلات کامل و مغزها است و مقدار گوشت قرمز و چربی های ناسالم آن بسیار پایین است. همچنین مصرف منظم ماهی و ماکیان به طور منظم در این رژیم دیده می شود.
خطر بیماری های قلبی طی پیروی از رژیم مدیترانه ای تا 16% کاهش می یابد.
در این مطالعه اطلاعات حاصل از 23902 فرد بزرگسال سالم مورد بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان پرسشنامه بسامد خوراک را تکمیل نمودند که بر اساس آن میزان پیروی از رژیم مدیترانه ای سنجیده می شد. همچنین از سیستم امتیازدهی 15 آیتمی بر اساس راهنماهای موسسه رژیم مدیترانه ای نیز استفاده شد. افراد بطور میانگین 17-12 سال مورد پیگیری قرار گرفتند که در این سال ها 7606 ابتلا به CVD رخ داد و 1714 نفر بر اثر بیماری های قلبی جان باختند.
نتایج بررسی ها نشان داد افرادی که از رژیم مدیترانه ای پیروی کرده بودند 16-6 درصد کمتر به CVD مبتلا شده بودند. همچنین شواهد حاکی از آنست که این رژیم می تواند تا 9/3% از بروز CVD و 5/12% از مرگ ناشی از CVD جلوگیری نماید.
نکته عملی: به افراد بزرگسال توصیه می شود از رژیم مدیترانه ای پیروی کنند تا خطر بیماری های قلبی و عروقی در آنان کاهش یابد.
منبع علمی:

Nita Forouhi et al. "Prospective association of theMediterranean diet with cardiovasculardisease incidence and mortality and itspopulation impact in a non-Mediterraneanpopulation: the EPIC-Norfolk study". BMC Medicine, 2016
 

 

نظرات بسته شده است.