رژیم مدیترانه ای خطر ابتلا به سرطان پستان را کاهش می دهد

یافته های حاصل از یک مطالعه نشان داد که غنی سازی رژیم مدیترانه ای با روغن زیتون فرابکر موجب کاهش نسبی خطر ابتلا به سرطان پستان در زنان اسپانیایی شد. سرطان پستان یکی از رایج ترین انواع سرطان است و یکی از دلایل مرگ ومیر زنان بشمار می رود. رژیم غذایی به عنوان یک عامل خطر قابل اصلاح و تعدیل در بروز سرطان پستان محسوب می شود با وجود این مدارک اپیدمیولوژیک در زمینه اثرات عوامل رژیمی ویژه متناقض هستند. رژیم غذایی مدیترانه ای به عنوان یک برنامه غذایی حاوی مقادیر زیادی میوه، سبزیجات و ماهی و روغن زیتون شناخته شده است. این مطالعه به سرپرستی دکتر Miguel A. Martínez-González انجام شد. محققین در این مطالعه اثرات دو نوع رژیم غذایی مدیترانه ای که با روغن زیتون و مغزها غنی شده بودند، را در زنان بررسی کردند. زنان این مطالعه در دامنه سنی 7/67 قرار داشتند و میانگین نمایه توده بدنی آن ها 4/30 بود. در طول دوره پژوهش به آزمودنی ها توصیه شد که محتوای چربی رژیم غذایی خود را کاهش دهند. آزمودنی های گروه روغن زیتون در هفته یک لیتر روغن زیتون به همراه خانواده دریافت می کردند و در گروه دیگر روزانه 30 گرم مغز مصرف می شد. در طول دوره پژوهش ( 5 سال) محققین موراد سرطان پستان را ثبت کردند. یافته ها نشان داد که پیروی از رژیم غذایی مدیترانه ای که با روغن زیتون غنی شده بود موجب کاهش 68درصدی خطر بروز سرطان پستان شد.  مقاله مرتبط با این مطالعه در JAMA Internal Medicine منتشر شد.

منبع:


Miguel A. Martínez-González. Mediterranean Diet and Invasive Breast Cancer Risk Among Women at High Cardiovascular Risk in the PREDIMED Trial. JAMA Internal Medicine, 2015
 

نظرات بسته شده است.