رژیم غذایی یا فعالیت ورزشی؟ تعادل انرژی کلید پیشگیری از بیماری ها

شیوع چاقی و اضافه وزن در حال افزایش است، و همراستا با این شرایط بروز بیماری های مزمنی از قبیل دیابت نوع 2، سرطان، فشار خون و بیماری قلبی نیز سیر صعودی را دنبال می کند. بر اساس یک مقاله مشترک در در این زمینه از هر دو کالج آمریکایی پزشکی ورزشی (ACSM) و آکادمی تغذیه و رژیم های غذایی؛ تعادل انرژی یک راه حل مناسب برای مقابله با اپیدمی چاقی است. در این مقاله گام به گام اصول مهم در زمینه رسیدن به تعادل انرژی تشریح شده است. این مقاله در Medicine & Science in Sports & Exercise چاپ شد. برخی از موارد این مقاله در زیر ارایه شده است:
ادغام دو راهبرد مهم در زمینه تعادل انرژی، در برنامه درسی و آموزشی برای هر دو متخصصان علم تمرین و تغذیه و تقویت تلاش های مشترک بین آن ها.
توسعۀ مهارت های معلمین و مربیان تربیت بدنی و ارتقاء موقعیت آن ها به عنوان مشوقین تعادل انرژی
توسعۀ استانداردهای مرکزی مدرسه در زمینه یکپارچگی تعادل انرژی
توسعۀ سیستم برنامه غذایی و تغذیه مدارس با هدف تعادل انرژی
در مجموع نتایج این مقاله نشان داد که برای پیشگیری و مبارزه بر علیه اپیدمی چاقی باید به طور ریشه ای اقدام کرد. آموزش یک راهبرد مهم در این زمینه است که باید از مدارس شروع شود. مهم ترین نکته در این زمینه تعادل انرژی است، در واقع می توان گفت که متعادل بودن سطح دریافت با مصرف انرژی کلید اصلی سلامتی و متعاقب آن حفظ وزن است. در حال حاضر، چاقی یکی از بزرگترین چالش های سلامتی و بهداشت عمومی و به یک معضل تبدیل شده است. بهتر است، کودکان از همان ابتدا با مفهوم تعادل انرژی آشنا شوند. لذا آموزش در این زمینه سهم بسزایی دارد. 
 
منبع:
MELINDA M. MANORE, Energy Balance at a Crossroads. Medicine & Science in Sports & Exercise, 2014. 
 

نظرات بسته شده است.