رژیم غذایی مدیترانه ای و خطر شکستگی استخوان

در پژوهشی محققان در آلمان تاثیر کیفیت رژیم غذایی بر سلامت استخوان را در زنان یائسه مورد بررسی قرار داده اند. در این مطالعه 90014 زن با میانگین سنی 64 سال به مدت تقریباً 16 سال مورد بررسی قرار گرفته اند. کیفیت و پایبندی به رژیم غذایی بر اساس پایبندی به الگوی رژیم غذایی مدیترانه ای، شاخص غذا خوردن سالم (HEI-2010)،  راهنمای رژیم غذایی برای آمریکایی ها (AHEI-2010)، شاخص غذا خوردن سالم جایگزین که به عنوان جایگزینی برای  HEI-2010 طراحی شده و رژیم غذایی DASH که به کاهش پرفشاری خون کمک می کند، بررسی شد.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد در زنانی که بالاترین امتیاز را در پایبندی به رژیم غذایی مدیترانه ای کسب کردند،  خطر شکستگی لگن کمتر بود. هیچ ارتباطی بین رژیم غذایی مدیترانه ای و خطر کلی شکستگی مشاهده نشد. در حالیکه امتیاز بالاتر HEI-2010 یا DASH به طور معکوس با خطر شکستگی لگن مرتبط بودند. هرچند این نتایج قابل توجه نبودند. از طرفی هیچ ارتباطی بین HEI-2010 و DASH با خطر کلی شکستگی مشاهده نشد. همچنین بالاترین امتیاز AHEI-2010 با خطر شکستگی لگن یا خطر کلی شکستگی مرتبط نبود.
بر  اساس نتایج حاصل از این مطالعه کیفیت بالای رژیم غذایی که با پایبندی به رژیم غذایی مدیترانه ای (سرشار از میوه، سبزیجات، ماهی، آجیل، حبوبات و غلات کامل) مشخص می شود با کاهش خطر شکستگی لگن مرتبط است. این نتایج نشان می دهد که پیروی از یک الگوی رژیم غذایی سالم ممکن است در حفظ سلامت استخوان ها در زنان یائسه نقش داشته باشد.
منبع:


Bernhard Haring,et al. Dietary Patterns and Fractures in Postmenopausal Women Results From the Women’s Health Initiative.  JAMA Intern Med, 2016
 

نظرات بسته شده است.